Nordsøen Oceanarium

Vand og liv

Længerevarende forløb.

Dette er et flerårigt forløb, hvor vi arbejder med området omkring Oceanariet som udgangspunkt. I første og anden klasse arbejder vi med introduktion af plante- og dyrelivet - både ved Emmersbækken, stranden og havnen (sommerhalvåret) og med Nordsøens plante- og dyreliv (i vinterhalvåret). Efterhånden vil vi begynde at koble økologi og økosystemer på forløbet.

Forløbets omfang aftales i forbindelse med planlægningen. Skoletjenesten kommer gerne på skolen og præsenterer forløbet nærmere.

Vand og liv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for Hjørring Kommunes skoler. Andre priser oplyses ved henvendelse.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.

Eleverne kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.

Eleverne har viden om de vigtigste dyr og dyregrupper i Nordsøen – og erfaring i, hvordan de håndterer levende organismer.