NaturBornholm

Vandhulssafari

Med fangstnet, grej og bestemmelsesdug undersøger I vandhullet.

I låner grej til at fange, undersøge og bestemme, hvad der gemmer sig i vandhullet ved NaturBornholm. 

I kan undersøge, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. I kan fange dyr og kigge på dem og lukke dem ud igen.
I kan snakke om insekter, og hvad dyrene mon æder. 
Om foråret møder vi helt sikkert tudser, frøer, æg eller haletudser.

igler

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kun for bornholmske daginstitutioner med årskort til NaturBornholm.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Naturen og naturfænomener

Sproglig udvikling