NaturBornholm

Vandhulssafari med Naturvejleder

Med fangstnet, grej og bestemmelsesdug undersøger I vandhullet.

Vi tager grej til at fange, undersøge og bestemme, hvad der gemmer sig i vandhullet ved NaturBornholm. 

Vi undersøger, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. Vi fanger dyr og kigge på dem og slipper dem ud igen.
Vi snakker om insekter, og hvad dyrene mon æder. 
Om foråret møder vi helt sikkert tudser, frøer, æg eller haletudser.

igler

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
650 kr.
Yderligere priser:
Kun for bornholmske daginstitutioner med årskort til NaturBornholm.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Naturen og naturfænomener

Sproglig udvikling