Tidens Samling

Vennebøger

Vennebøger repræsenterer et godt kildemateriale til at belyse livsvilkår, drømme osv. i midten af 1900-tallet. Eleverne dykker gennem vennebøger ned i, hvad der optog børn og unge i 1940'erne, 1950'erne og 1960'erne. Som eksempler kan nævnes: rejser, mad, fritidsinteresser m.m.

Materialet kan bruges både med og uden et besøg på museet.

Eleverne kan læse i de gamle vennebøger samt udforske de miljøer/stuer, som personerne, der har skrevet i de gamle vennebøger, har levet i. Undervisningsmaterialet lægger op til at arbejde med forskellene i livsvilkår dengang og nu.

Om Tidens Samling
Tidens Samling er et HANDS-ON museum for mode, form og bolig fra 1900-1999. Museets permanente udstilling er indrettet med tidstypiske stuer fra årtierne. Her kommer man helt tæt på den nære fortid, hvor man må sætte sig i møblerne, åbne skufferne, læse i bøgerne og prøve tøjet. 

Samlingens mange detaljer sætter erindringer i gang hos det voksne publikum, mens børn og unge lærer om tidligere generationers dagligdag. Museet rummer desuden et udklædningsområde, med rig mulighed for selv at prøve både originalt tøj, parykker, hatte og tilbehør fra de forskellige årtier.

Foruden den permanente udstilling arrangeres der vekslende særudstillinger, der sætter fokus på væsentlige tidsperioder, begivenheder og dansk design i det 20. århundrede.

Vennebøger fra 1940'erne

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
30 kr.
Yderligere priser:
Entré: Elev 30 kr. pr. person / lærer 50 kr. pr. person. Rundvisning i den permanente udstilling: 450 kr. Rundvisningen varer ca. 1 time. Materialet er gratis.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Dansk:
Forløbet sigter mod at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Derudover er målet med forløbet at styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge det både personligt og i alsidigt samspil med andre.

Historie:
Eleverne skal opnå en sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik. Desuden skal eleverne blive fortrolige med dansk kultur og historie. Forløbet styrker elevernes historiske bevidsthed med henblik på at forstå, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, hvilket er en forudsætning for at leve i et demokratisk samfund.

Samfundsfag:
Forløbet giver eleverne viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne opnår kompetencer, der giver dem mulighed for aktivt at deltage i et demokratisk samfund. Gennem forløbet udvikler eleverne en kritisk tænkning samt en forståelse for, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet. Endvidere opnår eleverne en forståelse for hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Se alle tilbud fra: