Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Vestvoldens Hemmeligheder

I forløbet "Vestvoldens Hemmeligheder" kommer vi omkring over 100 års historie gennem de historiske spor, som vi stadig kan finde på Vestvolden den dag i dag.
Målet med forløbet er bl.a. at eleverne får oplevelser med historiske genstande/miljøer og at eleverne kan øve sig i at stille relevante spørgsmål til netop det.

Beskrivelse af forløbet
I dette forløb introducerer vi kildebegrebet gennem "historiske spor".
Det er en introduktion til det at arbejde med kilder og eleverne kan øge bevidstheden om, at nogle få genstande kan fortælle en kæmpe historie. 
I det historiske miljø udvikles værktøjer til den værktøjskasse, som eleverne kan hive fat i, når de skal forstå historie og verden omkring dem. 

På Vestvolden kan man stadig finde spor fra bl.a. byggeperioden i slutningen af 1800-tallet, tiden under 1. verdenskrig og den kolde krig. 
Sporene er kilder til fortiden, og dem kan man oftest finde lige uden for døren.

Eleverne introduceres således til en række historiske begivenheder - igennem historiske spor, deres egen nysgerrighed, logiske sans og forforståelse.
Det er nemlig eleverne selv som går på opdagelse, og dem som er med til at beslutte hvilke spor, resten af forløbet skal knytte sig til. Skoletjenestens underviser skaber den røde tråd og beskriver sammenhængen.

Før forløbet
Det er ikke en forudsætning, at elevene har haft forløb om de historiske begivenheder som berøres i forløbet.
Der er naturligvis en ufravigelig sammenhæng mellem de historiske spor og de historiske begivenheder, og man kan derfor vælge at øge elevernes forudsætninger for at stille kvalificerede spørgsmål til kilderne, ved at lave nogle grove opridsninger af de konflikter, som er årsag til at de historiske spor findes på Vestvolden i dag. Find inspiration i vores førmateriale, som findes længere nede på sitet.

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Oplevelsescenter Vestvolden og Skoletjenesten Københavns Befæstning.

Praktisk
Forløbet foregår udendørs i områder som kan være glatte og stejle. Husk tøj og sko efter vejrforholdene.
Mødested og øvrige praktiske oplysninger bliver sendt i den bekræftelsesmail, du modtager, idet du booker forløbet.

Periode, hvor forløbet udbydes:
Forløbet kan bookes fra 1. april og frem til sommerferien samt efter sommerferien og frem til efterårsferien.

Herunder kan du finde lærervejledning samt før- og efteropgaver.

Vestvolden

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Frederiksberg, København, Ballerup og Rødovre Kommuner. Se mere i onlinebookingen.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
At eleverne får styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af befæstningens dogmer:
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde

Mulighed for faglig forankring i de autentiske omgivelser.

Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng.

Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien.

Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering.

Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.

Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven kan konstruere historiske fortællinger.

Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie.

Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie.