Skoletjenesten Kolding

Vi er røde, vi er hvide

Den stille protest.

Vi er på Skamlingsbanken, et område, som en kreds af sønderjyder købte i 1843. På det tidspunkt var det danske sprog trængt i Sønderjylland, og Skamlingsbanken, der før 1864 lå i det nordlige Sønderjylland, blev et samlingssted for de første sprogfester. Området har siden været brugt til at udtrykke en række forskellige holdninger og interesser, og hvor det talte ord har været i fokus.

Vi undersøger sammen med eleverne, hvordan vi i dag kan se, hvilken rolle Skamlingsbanken har spillet. På besøgscenteret undersøger og analyserer vi en række postkort fra perioden, som er farvelagte i modsætning til andre billeder fra samme periode. I tiden efter 1864 måtte man ikke flage med dansk flag i Sønderjylland. I stedet blev referencer til flaget og dets farver brugt som en stille protest fra de dansksindede i Sønderjylland. Det sås blandt andet i det berømte sønderjyske kaffebord, som eleverne i forløbet skal genskabe med nogle æstetiske benspænd.Læreren skal huske

→ At sørge for transport til Skamlingsbanken (søg evt. kommunens transportpulje)

→ At sætte eleverne sammen to og to til dagens opgaver

Postkort
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.