VILLUM Window Collection

Vi ser på vinduer

Vinduer er alle steder - i arkitekturen, i kunsten og i litteraturen. Alligevel kigger vi oftest lige igennem vinduet, frem for at kigge på det. Vinduets historie er rig på fortællinger, som blot venter på at udfolde sig. Prøv blot at forestille dig et liv uden vinduer.   

Vi ser på vinduer i arkitekturen, i billedkunsten og i litteraturen

Vinduer er alle steder - i arkitekturen, i kunsten og i litteraturen. Alligevel kigger vi oftest lige igennem vinduet, frem for at kigge på det. Vinduets historie er rig på fortællinger, som blot venter på at udfolde sig. Prøv blot at forestille dig, hvordan et liv uden vinduer ville være.

Vinduesmuseet VILLUM Window Collection har i samarbejde med Dansk Arkitektur Center udarbejdet undervisningsforløbet ’Vi ser på vinduer’, der er målrettet elever i udskolingen. Gennem forløbet skal eleverne arbejde med vinduet i arkitekturen, i kunsten og i litteraturen. Forløbet består af tre dele, der på forskellig vis aktiverer og bidrager til elevernes analytiske og praktiske evner inden for fagene Dansk, Billedkunst og Håndværk & Design.

Udtalelse fra skole der har prøvet forløbet: 
'I var en lille perle gemt ude i et industrikvarter langt væk fra København. Vi følte os lukket ind i et meget smukt og velholdt museum, der åbnede vores øjne for det spændende i noget så hverdagsagtigt som vinduer. Når vi lærere og elever går tur sammen i byen nu, taler vi tit om huse og deres vinduer. Vi fik et nyt syn på verden med os af at besøge jer.' - 9M's lærere og elever, Rådmandsgades Skole, 2023.


Forløb:
Undervisningsforløbet kan afvikles tværfagligt eller som enkeltfagsundervisning. 
Forløbets varighed kan justeres efter behov fra min. 90 min (2 lektioner) og op til 11 lektioner, hvis forløbet afvikles tværfagligt. 

Forløbets forskellige lektioner byder på følgende: 

 • Lektion 1: Undervisning i klassen (fag: Dansk, Billedkunst)
  Billedanalyse med udgangspunkt i værker fra VILLUM Window Collections kunstsamling
   
 • Lektion 2: Undervisning i klassen (fag: Dansk)
  Tekstanalyser med udgangspunkt i en skønlitterær tekst, der tematiserer det at kigge ind og ud af vinduer (fag: Dansk)
  Tekstfremstilling, hvor eleverne skal selv skrive om det at kigge ind og ud af vinduer
   
 • Lektion 3 + 4: Byvandring i Indre By, København  (fag: Dansk, Billedkunst, Design og Håndværk)
  Stilhistorie, hvor eleverne skal på arkitektonisk stil- og vindueshistorisk vandring i Indre by i København og løse tilhørende opgaver
   
 • Lektion 5: Undervisning i klassen (fag: Dansk)
  -Eleverne præsenteres for vinduet i dets mange forskellige udformninger
   
 • Lektion 6-7: Omvisning og opgaver på VILLUM Window Collection (fag: Dansk, Billedkunst, Design og Håndværk)
  -VILLUM Window Collections undervisere guider eleverne gennem samlingen i to grupper og formidler, med inddragelse af eleverne, vinduets historie og dets betydning for menneskers livskvalitet og adgang til lys, luft og udsyn
  -Eleverne inddeles derefter i fem grupper, der får udleveret hver deres opgaver, som de skal løse ved at gå på opdagelse i samlingen
  -Opgaverne i de fem grupper er indrammet af hvert sit tema, så eleverne får forskellige oplevelser og udbytte, som de efterfølgende fremlægger for hinanden
   
 • Lektion 8-10:​​​​​​​ Undervisning i klassen (fag:Billedkunst, Design og Håndværk)
  -Modelbyggeri; eleverne skal bygge en model af deres eget værelse eller et andet rum og teste lysindfaldet gennem forskellige vinduestyper
   
 • Lektion 11-12: Undervisning i klassen (fag: Dansk)
  -To artikler, der handler om enten at bo bag store glasfacader eller under jorden helt uden vinduer
  -Tekstfremstilling; eleverne skal på baggrund af én af de to artikler skrive et essay

 

For booking af forløb: kontakt museumsleder Dorthe Bech-Nielsen, dbn@vkr-holding.com 

Besøg af 8.V fra Heibergskolen
Besøg af 8.V fra Heibergskolen
©

VILLUM Window Collection

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - materialer
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design
Læringsmål:
Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for fagene dansk, håndværk og design og billedkunst.

Under forløbet arbejder vi med:

Tekst- og billedanalyse.

Arkitekturhistorie.

Præsentationsteknik og formidling.

Idegenerering, konceptualisering, design og præsentation.

Gennem formidlingen af museets udstilling får eleverne et unikt indblik i vinduets historie og dets rolle som lysgiver i de bygninger, vi opholder os i. De får kendskab til materialer, stilhistorie og design.

Se alle tilbud fra: