Dansk Skoleidræt

Vidensoplæg

Vidensoplæg kan understøtte skolens eller kommunens arbejde med motion og bevægelse og bidrage til at skabe fælles forståelse på området. I mange kommuner og på mange skoler opfattes det meget forskelligt, hvad motion og bevægelse præcist er, og dermed er der også ofte uklarhed om, hvor ansvaret er placeret, og hvorfor man skal gøre det. Vidensoplæg omkring bevægelse kan skabe klarhed over, hvordan begrebet kan forstås, og give et afsæt for et mere effektivt arbejde i fremtiden på området. Dette gælder både på de enkelte skoler, men også på kommunalt plan, hvor flere kommuner tidligere har benyttet vidensoplæg fra Dansk Skoleidræt som afsæt for arbejdet med motion og bevægelse i skoledagen.

Tilmeld dig et af vores planlagte kurser eller book et nyt

Tilmelding til et kursus kan ske på flere måder. Du kan tilmelde udvalgt pædagogisk personale eller ledelse til et allerede planlagt kursus i oversigten nederst på siden eller afholde et kursus kun for din skole.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus