Sagnlandet Lejre - Vikingeområdet Ravnebjerg

Vikingernes idræt

Holmgang og skjaldevers er begge discipliner i vikingernes idrætsbegreb. Kom og besøg Ravnebjerg og dyst med vikingerne, og lær om deres liv og tro.

De fleste af os kender idrætsbegrebet fra de gamle grækere. Men også vikingerne havde et idrætsbegreb, som rummede mange forskellige discipliner. For at rejse ud i verden skulle man tilegne sig forskellige færdigheder. Men hvad skulle der til, for at man kunne færdes og begå sig i fremmede egne? Det giver vikingernes idræt, der er kendt fra den norrøne litteratur, et bud på. Det gælder både fysiske og åndelige færdigheder. Kom og hør om disse discipliner, og prøv at dyste i bl.a. holmgang, hammerkast, træk trælle,fedtepind og skjaldevers. Samtidig lærer I noget om vikingernes almindelige liv og tro.

Forenklede Fælles Mål:

Forløbet støtter alsidig idrætsudøvelse. Eleverne bruger deres krop og øver sig i samarbejde og fællesskab. Forløbet er med til at give elever kronologiforståelse, sætter forskelligt kildemateriale(rekonstruktioner, fortællinger og øjenvidneberetninger fra instruktørens karakter) i spil, støtter kildekritisk analyse og giver plads til elevernes egne tolkninger og refleksion over samspil med egne erfaringer.

Sagnlandet Lejre
Sagnlandet lejre
Foto Susanne Dencker © Sagnlandet Lejre

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
1100 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse
Fag:
Dansk, Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleverne lærer noget om vikingernes idrætskultur og om fællesskab og samarbejde.