Sagnlandet Lejre - Vikingeområdet Fredsbjerg

Vikingernes idræt

Holmgang og skjaldevers er begge discipliner i vikingernes idrætsbegreb. Kom og besøg vikingeområdet Fredsbjerg og dyst med vikingerne, og lær om deres liv og tro.

Forløbet kan bookes fra uge 17 til uge 26,
samt uge 33 til uge 41.

Kontakt Sagnlandet Lejre for ledige tider

De fleste af os kender idrætsbegrebet fra de gamle grækere. Men også vikingerne havde et idrætsbegreb, der rummede mange discipliner. For at rejse ud i verden, skulle man tilegne sig forskellige færdigheder. Men hvad skulle der til, for at man kunne færdes og begå sig i fremmede egne? Det giver vikingernes idræt, der er kendt fra den norrøne litteratur, et bud på. Det gælder både fysiske og åndelige færdigheder. Kom og hør om disse discipliner, og prøv at dyste i bl.a. holmgang, hammerkast, træk trælle, fedtepind og skjaldevers. Samtidig lærer I noget om vikingernes almindelige liv og tro.

Forenklede Fælles Mål:

Forløbet støtter alsidig idrætsudøvelse. Eleverne bruger deres krop og øver sig i færdigheder i at kunne indgå i et forpligtende samarbejde og fællesskab. Forløbet er med til at give elever kronologiforståelse, sætter forskelligt kildemateriale(rekonstruktioner, fortællinger og øjenvidneberetninger fra instruktørens karakter) i spil, støtter kildekritisk analyse og giver plads til elevernes egne tolkninger og refleksion over samspil med egne erfaringer.

Vikingernes Idræt
Sagnlandet lejre
Foto

Susanne Dencker

©

Sagnlandet Lejre

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
1350 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Dansk, Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleverne lærer noget om vikingernes idrætskultur og kan sammenstille det med deres livsverden. De bruger deres krop og træner færdigheder i et forpligtende fællesskab og samarbejde.