Frederikssund Museum, Færgegården

Vikingerollespil

Besøget starter i museets udstilling, hvor der fortælles om vikingetiden med baggrund i de lokale fund.

Eleverne skal i fællesskab dramatisere og fremføre tre små rollespil, der foregår i Danmark i vikingetiden. Skal mændene i vikingeskibet angribe markedspladsen? Skal gårdens beboere kæmpe eller flygte? Og hvad skal man gøre med de trælle, man har taget? Efter en kort introduktion til vikingetiden skal eleverne undervejs tage stilling til, hvordan de vil løse nogle af ovenstående eller lignende dilemmaer, og indbygge disse i de tre stykker. De tre rollespil spilles i Færgegårdens store have, der med rekvisitter omdannes til en gård, et vikingeskib og en markedsplads. Alle elever får en rolle i et af de tre stykker og tøj og rekvisitter, der passer til deres rolle. Ud fra et manuskript samarbejder eleverne om at dramatisere det enkelte stykke. Afslutningsvis spiller eleverne rollespillene for hinanden og interagerer også i hinandens stykker, hvorved klassen oplever at spille rollespillene i fællesskab. Klassen får de tre rollespil med hjem og kan arbejde videre med dem.

Vikingerollespil
Vikingerollespil
©

Færgegården

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1150 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Frederikssund og Lejre Kommuner jf. aftale om gratis undervisning
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner...
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne arbejder med historiske scenarier og dilemmaer
Eleverne får kendskab til hverdagsliv og samfundsliv i vikingetiden
Eleverne får kendskab til religionsskiftet i vikingetid