Naturcenter Amager Strand

Vinden på stranden - skoler

Med simple undersøgelser og redskaber finder vi svar på spørgsmål om vindens retning og styrke.

Hvordan kan man se at det blæser? Hvilket verdenshjørne kommer vinden fra? Hvad kan vi bruge vinden til? Og hvordan ser man forskel på vindstyrker?

Det er nogle af de spørgsmål eleverne gennem observationer, simple undersøgelser og brug af redskaber vil stille og besvare. De vil blandt andet opleve, hvordan man ud fra skyernes vandring over himlen, flags blafren i vinden og bølgernes størrelse kan sige noget om, hvor vinden kommer fra og hvor meget det blæser. Der tages udgangspunkt i elevernes egen verden og undringer, og de finder ud af, hvordan de kan aflæse naturen ved hjælp af deres sanser og med brug af simpelt udstyr.

Håndholdte vindmøller
På jagt efter vinden
Foto

Naturcenter Amager Strand

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Varigheden af undervisningen tilpasses den enkelte gruppe. Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler og daginstitutioner fra Københavns og Frederiksberg Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.

Eleverne har viden om enkle undersøgelsesmetoder.

Eleverne kan undersøge vind i hverdagen med egne sanser og udstyr

Se alle tilbud fra: