Aabenraa Kommune – Åben virksomhed

Virksomhedsbesøg - Grusgraven Tinglev og Rødekro -Grusgravens hemmeligheder heder

Kom med på en forunderlig rejse, og udforsk grusgravens hemmeligheder sammen med Bjarne. Grusgraven i Tinglev og Rødekro er fyldt med forskellige jordlag som dels bliver til forskellige produkter men også vidner om en helt unik historie om fortiden.

Med et besøg i grusgraven får I et indblik i, hvad jordlagene fortæller, hvordan der udvindes forskellige typer råstoffer, og hvad reetablering betyder. Endelig er der mulighed for at gætte på, hvor meget en grabfuld sten vejer.Indhold:

Rundvisning i Grusgraven i Tinglev eller Rødekro varer ca. 60 min. Bjarne vil vise jer rundt og fortælle om de mere end 20 forskellige produkter, som produceres i grusgraven og hvad de forskellige jordlag i Grusgraven kan fortælle om fortiden herunder istiden og de forskellige stenater.

I Grusgraven, får et indblik i, hvordan forarbejdningen foregår, fra opgravning af "jord", og til det endelige produkt er klar til salg. I vil se vaskemaskiner og sorteringsmaskiner in action. Endelig vil Bjarne fortælle om det at uddanne sig til at køre de store maskiner. 

Grusgraven har bl.a. leveret grus til Jesperhus Blomsterpark, sand til motorvejen Kliplev-Sønderborg mv.

Hvor finder tilbuddet sted:

Enten i Grusgraven Tinglev, Oksevejen 12, 6360 Tinglev eller Grusgraven Rødekro, Stenagervej 9, 6230 Rødekro​

Hvis I ikke har mulighed for at komme ud i grusgraven, kan I evt. aftale et besøg på skolen med Bjarne Overgaard.

Tilmelding:

Lav en individuel aftale med Bjarne Overgaard, Grusgraven Rødekro, Tlf 2060 8202, bjarne@grus.dk

Transportpulje

Virksomhedsbesøg støttes 100 % af transportpuljen

https://pucaabenraa.aula.dk/sundskole/transportpulje

Elever i en grab

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Geografi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Undersøgelse, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Geografi, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding.

Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer.