Aabenraa Kommune – Åben virksomhed

Virksomhedsbesøg - HP Therkelsen - IT, logistik og transport.

Hvordan finder fødevarerne vej ud i butikkerne? Hvordan anvender transportbranchen digitale løsninger? H.P. Therkelsen byder velkommen til et besøg i en moderne transportvirksomhed. Indholdet har fokus på distribution af fødevarer og andre varer og på virksomhedens brug af digitale løsninger og programmer.

Distribution af fødevarer er en meget kompleks verden. Hvad sker der, når en vare bookes, og frem til, at varen havner på butikkernes hylder? Hvordan monitoreres varerne i lastbilerne? Hvor befinder lastbilerne sig rundt omkring i Europa? Hvordan aflæser man temperaturen i traileren? Hvordan ved man, om chaufføren har læsset varen af?

Ud over en generel introduktion til virksomheden får eleverne viden om, hvordan transportbranchen gør brug af digitale løsninger og programmer. 

Herefter bliver eleverne vist rundt i de forskellige afdelinger:

  • Import/eksport/indenrigs
  • Værksted/vaskehal
  • Kølelager
  • Frostlager

Hvor foregår det? 
Hos H.P. Therkelsen

Hvornår? 
Aftales med virksomheden. Besøget kan planlægges hele året rundt.

Hvem gennemfører aktiviteten?
H.P. Therkelsen

Tilmeldingsfrist: 
Henvendelse direkte til virksomheden for at lave aftale om et konkret besøg. Gerne 1 mdr. før ønsket besøg.

Kontakt og hør nærmere: 
Inken Thaysen Dam, H.P. Therkelsen A/S
itd@hpt.dk
Tlf. 73 67 51 25
www.hpt.dk

Inspirationsmateriale til undervisningen før og efter besøget
Eksempel på digitalisering og dataopsamling i transportbranchen:
Transportbranchen anvender IT værktøjer i deres planlægning af transport og logistik. Undersøg hvordan transportbranchen arbejder med planlægning, digitalisering og dataopsamling. Hvilke data kan transportvirksomheden opsamle vhja Webfleet? 
 

Besøg H.P. Therkelsens hjemmeside: 
Hvem er de? Hvad arbejder firmaet med? 
www.hpt.dk

Forslag til længerevarende forløb om digitalisering:
På baggrund af besøget i transportbranchen og udvalgte artikler om emnet digitalisering i moderne virksomheder udarbejdes en elevpræsentation. Eleverne søger viden og dykker ned i de problematikker, der er forbundet med digitalisering. Eleverne laver en præsentation enten som film eller slideshow med animationer. De tager udgangspunkt i et emnet digitalisering og finder de 3-5 vigtigste pointer, som de derpå visualiserer i en slide/scene pr. pointe. Til slut øver de sig på at inddrage præsentationen som en del af en mundtlig fremlæggelse. Anslået varighed: 6 x 45 min.

Transportpulje

Virksomhedsbesøg støttes 100 % i transportpuljen

https://pucaabenraa.aula.dk/sundskole/transportpulje

jj

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked
Fag:
Arbejdskendskab, It og medier
Læringsmål:
Eleverne får viden om brugen af IT i en moderne virksomhed.

Eleverne får kendskab til transportbranchen.

Eleverne får viden om varernes vej fra bestilling til butikkernes hylder.