Skole-Kirke-Tjenesten

Why we wear

Materialet lånes af SKT-Hjørring

I projektet møder eleverne i indskolingen fem børn, der er repræsentanter for en jødisk, kristen, muslimsk, sihk og buddhistisk religion.

Eleverne møder børnene i materialets Big Book, som læreren læser sammen med eleverne.

Ligeledes arbejdes der med engelske pixibøger med samme historier som i den store Big Book.

Materialet indeholder påklædningsdukker og ordkort til arbejdet med, hvorfor børnene i hver deres religion bærer forskellige beklædningsgenstande.

Why we wear

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
7 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Engelsk - Mundtlig kommunikation, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Engelsk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
At eleverne får viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i religioner og livsopfattelser.

At eleverne får viden om og kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og mennesker.

At eleverne udvikler deres sproglige kunnen i faget engelsk.