Om

Naturcenter Amager Strand
Type
Model
Udgivet
Tema
Børnehaver og vuggestuer
Copied!

3 værktøjer til børns undersøgende aktiviteter i dagtilbud

Af
Skoletjenesten
Inddrag børns spørgsmål og igangsæt undersøgende lege og sciencepædagogiske aktiviteter i dagtilbud.
Naturcenter Amager Strand
Tema
Børnehaver og vuggestuer
Type
Model
Udgivet
Copied!
Se værktøjerne her

Med værktøjerne "Edderkoppen", "Grantræet" og "3 måder at stille spørgsmål på" får I inspiration til at udforske naturfænomener gennem undersøgende lege i jeres dagtilbud. Værktøjerne understøtter fastholdelse og udvikling af børns nysgerrighed og interesser.

Værktøjerne kan oplagt anvendes til at formulere emner og skabe struktur i sciencepædagogiske forløb og aktiviteter i den pædagogiske hverdag.

De tre værktøjer er udviklet af Skoletjenesten og Naturcenter Amager Strand på baggrund af erfaringer fra det igangværende udviklingsprojekt `Naturcenteret i børnehaven´.

Naturcenteret i børnehaven

Find mere viden om samme tema