Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

4 spørgsmål: Trine Just Hansen - museumsformidler

Af
Jakob Haahr-Pedersen
I dette mini-interview kan du møde museumsformidler Trine Just Hansen fra Vardemuseerne og høre om museets erfaringer med udeskole og hvilke muligheder denne type undervisning giver for samarbejde mellem skole og kulturinstitution. Vardemuseerne har under indsatsen Vi i Naturskolen udviklet udeskoleforløbet Pandemic Survivors for Varde Kommune med lokale 9. klasser i sommeren 2020.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

I juni udviklede og gennemførte I det udendørs rollespilsbaserede forløb Pandemic Survivors for lokale 9. klasser. Hvad oplever I som kulturinstitution er de største udfordringer og muligheder ved udeskole generelt? 

Forløbet skulle være en erstatning for 9. klassernes sidste skoledag, og oftest er det ret ressourcekrævende at forberede den slags omfattende forløb, både i forhold til at udvikle ideen, finde den rette lokation, indkøbe materialer og koordinere opgaven. Det oplevede vi også i forbindelse med vores forløb. Vi ser dog tit, at netop denne type forløb uden for klasserummet sætter lærerne i gang med at tænke anderledes, og at eleverne bliver motiverede, fordi de oplever noget andet, end de plejer. I dette tilfælde med 9. klasserne som målgruppe oplevede vi også, at formen og forløbet kunne være en god måde for dem at repetere allerede lært stof på. Udeskole kan også være med til at få krop og sanser mere i spil hos eleverne, og det gør, at viden fæstner sig på en anden måde hos dem.

På baggrund af jeres erfaringer fra Pandemic Survivors-projektet skal I samarbejde med en lokal folkeskole. Hvilken rolle får I som kulturinstitution i dette samarbejde?

Samarbejdet er startet på baggrund af en henvendelse fra en af de klasser, der deltog i Pandemic Survivors-forløbet. Vi kommer til at fungere som en slags konsulenter, der kan inspirere og sparre med lærerne i forhold til at tænke åben skole- og udeskole-aktiviteter ind i deres arbejde og i forhold til muligheder for at bruge eksterne læringsmiljøer i lokalområdet mere generelt. Med udgangspunkt i vores erfaringer og praksis vil vi vise lærerne, hvordan vi arbejder og inspirere dem til at tænke på tværs af fag og undervisningsrum.

Giver udeskole-aktiviteter nogle særlige muligheder for samarbejde mellem kulturinstitutioner og skoler?

Man kan sige, at i udeskole-undervisningen mødes vi et fælles tredje rum, hvor vi som henholdsvis kulturinstitution og lærere kan byde ind med hver vores viden og kompetencer og blive klogere på hinanden. Vi har som kulturinstitution et mål om, at skolerne får øje på alt det, vi kan tilbyde ind i deres undervisning, og det kan udeskole-samarbejdet være med til at gøre tydeligt.

Kan du på baggrund af jeres erfaringer give nogle gode råd til eksterne læringsmiljøer, der ønsker at samarbejde med skoler omkring udeskole-aktiviteter?

Som kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer skal vi grundlæggende gøre os umage for at tilbyde nogle udeskoleforløb, der er relevante i forhold til skolernes undervisning, men på samme tid skal det også gerne være noget anderledes og noget som skolerne ikke selv har mulighed for at skabe. Her er vi jo så heldige, at vi fx kan byde ind med en lang række autentiske steder og genstande. I selve samarbejdet er det vigtigt, at vi forholder os åbne og nysgerrige på hinandens hverdagspraksis og vilkår, og på et mere strategisk plan er det afgørende at få dem, der beslutter og finansierer samarbejdet, fx kommunen eller fonde, involveret i processen på nogle måder, hvor de også aktivt kan byde ind.

LARP-udeskole Varde

Måske er du også interesseret i