Ane Riis Svendsen

Portræt af Ane Riss Svendsen
I mit arbejde er det altid børnene og elevernes læring, som er i fokus
Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
28923671

Arbejdsområder

 • Ansvar for daglig drift af undervisningsafdeling på Arbejdermuseet (inkl. ansættelse, oplæring og supervision af undervisere)
 • Udvikling og tilrettelæggelse af undervisning på Arbejdermuseet
 • Udvikling af udstillinger med fokus på brugerinddragelse af børn, unge og lærere
 • Deltagelse i udviklingsprojekter på tværs af Skoletjenesten
 • Pædagogisk og didaktisk sparring i Skoletjenestens pædagogiske laboratorier
 • Planlægning, udvikling og afholdelse af arrangementer, kurser og kompetenceforløb
 • Sparring på opstart og kvalificering af nye undervisningsafdelinger 
 • Sparring på undervisningsforløb i eksterne læringsmiljøer

Faglig profil

 • Brugerinddragelse i udvikling af udstillinger og undervisning
 • Demokratisk pædagogik og historiedidaktik
 • Pædagogiske metoder i eksterne læringsmiljøer (rolle/dilemmaspil og dialogorienteret undervisning)
 • Didaktik og pædagogik i eksterne læringsmiljøer
 • Kurser og kompetenceforløb til lærere og undervisere i eksterne læringsmiljøer
 • Facilitering af processer

Baggrund

Ane er uddannet lærer og cand.pæd. i didaktik (materiel kultur) fra DPU, Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med undervisning i eksterne læringsmiljøer i mere end 12 år og har siden 2009 været ansat hos Skoletjenesten Arbejdermuseet. Ane er kursusleder og underviser på MuseumsUndervisningsUddannelsen, som Skoletjenesten har udviklet i samarbejde med Organisationen Danske Museer. Ane har gennem de seneste fem år givet sparring og løst konsulentopgaver for et utal af eksterne læringsmiljøer, inden for udvikling af undervisningsdesign, brugerinddragelse, pædagogiske metoder, opkvalificering af undervisere m.m.