ARKEN 2023

Årsberetning Skoletjenesten ARKEN 2023
Graften viser besøgstal for Arken 2023

Store linjer i Skoletjenestearbejdet

ARKEN ændrede i 2023 navn fra Museum for Moderne Kunst til Museum for Samtidskunst. Dette går hånd i hånd med museets undervisningsprofil, hvor samtidskunstnerisk praksis altid har været en stærk inspirationskilde. Samtidig peger navneskiftet på øget fokus på museets samling af samtidskunst. Samlingsudstillingen BUTTERFLY! var gennem hele 2023 udgangspunktet for en lang række undervisningsforløb med børn og unge.  

ARKEN har over årene opdyrket stærke partnerskaber, og lange fordybelsesforløb udgør fortsat en væsentlig del af undervisningen. I 2023 var en særlig indsats at udvikle og implementere et fornyet format af museets K-LAB-forløb - på tre i stedet for fem dage, men uden at give køb på kvalitet eller timetal. Målet med fornyelsen er en fokuseret og bæredygtig model for ARKEN og for skolerne, men også sikring af plads til alle partnere.  

En af årets største indsatser var gennemførelse af sidste del af projektet Kreativt Valgfagslaboratorium, som har været omdrejningspunktet for det pædagogiske laboratorium i partnerskabet med Skoletjenesten.    

Kreativt Valgfagslaboratorium 

Med Kreativt Valgfagslaboratorium er der skabt et værdifuldt nyt undervisningsformat målrettet partnerskaber med kommuner og skoler om billedkunst som valg- og prøvefag i udskolingen. Det opstod som svar på forespørgsler fra billedkunstlærere fra ARKENs partnerskabsskoler, der udtrykte behov for kompetenceudvikling i varetagelse i det nye billedkunstfag. Formålet med laboratoriet er derfor dels at udvikle og tilbyde kreative fordybelsesforløb for lokale billedkunstvalghold, dels at kompetenceudvikle lærere og endelig i et bredere perspektiv at udvikle metoder/tænkning, der kan bidrage til at udvikle faget. En særlig gren involverer lærerstuderende. Udviklingsprojektet blev støttet af A.P. Møller Fonden 2020-23 og overgår i 2024 til drift. 

Fra produkt til proces 

Det er ARKENs erfaring, at billedkunstfagets nye prøvefagsstatus for mange billedkunstlærere medfører en fokusering på at ”lære eleverne at gå til prøve”. Samtidig er de optaget af, hvordan man kan bedømme elever i billedkunst. Der opstår med andre ord et fokus på produkt og præstation, hvilket tapper ind i en præstationskultur, som også præger mange elever. 

Som en konstruktiv ”forstyrrelse” af disse logikker, viser Kreativt Valgfagslaboratorium sin berettigelse ved at interessere sig for proces frem for produkt og ved at insistere på, at faget billedkunst i sidste ende retter sig mod, at eleverne bliver deltagere i og medskabere af/ forandringsagenter i kulturen og i verden. I laboratoriet udvikles der metoder, der understøtter elever i at eksperimentere, at være i proces og at billedsamtale. Didaktisk er der fokus på ”at være i bevægelse” og ”at genbesøge på nye måder”. Som et samlende begreb for denne fagforståelse er begrebet ”billedøkologi” opfundet i projektet. 

Kreativt Valgfagslaboratorium er i 2023 blevet videndelt på symposiet ”Fra produkt til proces” og gennem filmen ”En lille film om at være i proces”. 

Kontakt:

Jane Bendix Skoletjenesten

Jane Bendix

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
ARKEN
Tlf
20 83 66 66
Se profil