Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
4 min.
Copied!

Dagtilbud som ny satsning

Af
Marie Broen & Jakob Haahr-Pedersen
I Skoletjenesten kan vi se, at dagtilbud i disse år udgør en stadig større målgruppe og satsning. Det sker både gennem udvikling af flere tilbud til målgruppen, antallet af udviklingsprojekter og en interesse fra pædagoger og pædagoguddannelsen.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
4 min.
Copied!

Gennem de seneste år har vi i Skoletjenesten skærpet vores satsning på små børn fra vuggestuer og børnehaver som en ny vigtig målgruppe. Denne

satsning udspringer af Kulturministeriets fokus på børns møde med kunst og kultur fra tidligste alder. I de seneste år har indsatsen sat sit præg på en

række større udviklingsprojekter i Skoletjenesten. Erfaringerne herfra er, at daginstitutioner som en ny målgruppe kræver en fundamental gentænkning af

kulturinstitutionens tilbud og indretning, og at det har været afgørende at lære denne nye målgruppe at kende. Men det har også vist sig, at kulturinstitutionerne rummer særlige muligheder for, at de helt små bliver aktive deltagere i kulturen.

Et eksempel på dette er Museum Vestsjællands projekt Museum i børnehavehøjde. Da museet ingen erfaringer havde med børnehavebørn og pædagoger på museet, var første trin i projektet at lære denne målgruppe at kende. Museet gik nysgerrigt og åbent til værks og brugte forskellige metoder for at få indblik i, hvad de helt små børn var optaget af, når de opholdt sig i museets rum. F.eks. blev børnene udstyret

med et kamera, hvor de skulle fotografere det, de syntes var spændende. Ud fra disse erfaringer blev en udstilling til målgruppen udviklet. Dernæst dannede erfaringerne afsæt for udvikling af pædagogiske tilbud på museets øvrige besøgssteder.

Kompetenceudvikling for pædagoger

I flere aktuelle udviklingsprojekter spiller pædagogers kompetenceudvikling en særlig rolle. På to kulturinstitutioner i Skoletjenesten har pædagogernes kompetenceudvikling være målrettet arbejdet med science og sciencepædagogik.

På Naturcenter Amager Strand har projektet Naturcenteret i børnehaven besøgt ca. 80 dagtilbud i bydelen Nørrebro-Bispebjerg og arbejdet med natur i institutionen og nærområdet i en periode på fire dage hvert sted. Projektets formål er at motivere og inspirere pædagogerne til at arbejde undersøgelsesbaseret med science i institutionens nærmiljø og i den pædagogiske hverdag med udgangspunkt i erfaringer havde med børnehavebørn og pædagoger værktøjer og arbejdsformer fra Naturcenter Amager Strand.

Pædagogernes sciencekompetencer har også været omdrejningspunktet i kurset ”Brug byen sammen med børnene” (tidligere ”Brug byens læringsrum”), som Skoletjenesten Københavns Museum har udviklet og gennemført for Københavns Kommune i 2020.

12 institutioner deltog i et længerevarende kompetenceudviklingsforløb, hvor både børn og voksne var med på museet og i institutionen for at arbejde med arkæobotanik i tilknytning til læreplanstemaerne natur, udeliv og science og kultur, æstetik og fællesskab.

Pædagoguddannelsen og eksterne læringsmiljøer

Dagtilbud som ny satsning i Skoletjenesten har tillige affødt en gensidig interesse mellem pædagoguddannelsen og kulturinstitutionerne. Det er blandt andet sket gennem etablering af mere formaliserede samarbejder og oplæg for pædagogstuderende. I 2019-20 indgik skoletjenesten samarbejder med henholdsvis Københavns Professionshøjskole, Absalon og Campus Hillerød, hvor sciencepædagogik, æstetiske læreprocesser og brug af museet som en del af pædagogens profession er i fokus. Samarbejder med pædagoguddannelserne er vigtige, fordi det er her, kommende pædagoger får en grundlæggende viden om den pædagogiske praksis.

Partnerskaber mellem kulturinstitutioner og dagtilbud

I Hjørring var Skoletjenestens regionale koordinator tovholder på  udviklingsprojekterne Katten Katharina og Små partnerskaber, der har arbejdet med at udvikle nye læringstilbud til de mindste børn gennem partnerskaber mellem kulturinstitutioner og en børnehave. Projektet Små partnerskaber har foruden nye læringstilbud specifikt fokus på videndeling og samarbejde mellem parterne.

Vendsyssel Museum

Artiklen er udgivet i Skoletjenestens årsberetning 2019-20. Læs hele årsberetningen her.

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Måske er du også interesseret i