Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
2 min.
Copied!

Katten Katharina formidler kultur til børn i Hjørring

Af
Jakob Haahr-Pedersen
I projektet `Katten Katharina´ har en børnehave, tre kulturinstitutioner og Hjørring Kommune samarbejdet om at udvikle nye læringsforløb til lokale børnehavebørn.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
2 min.
Copied!

I Hjørrings gader kan opmærksomme børnehavebørn for tiden få øje på en kat, der hopper rundt på byens tage og holder øje med skulpturer, kunstværker og bygninger. Det er Katten Katharina, som børnene og deres pædagoger helt konkret møder i et inspirationshæfte med gåruter i Hjørring Midtby og som en hånddukke, når de deltager i tre nye tilbud fra hhv. Vendsyssel Kunstmuseum, Vendsyssel Historiske Museum og Hjørring Bibliotek. 

`Katten Katharina´ er et udviklingsprojekt i Hjørring Kommune, hvor de tre nævnte kulturinstitutioner og en børnehave gik sammen om at udvikle tre nye, delvist sammenhængende tilbud til alle kommunens børnehaver. Katharina er opkaldt efter helgenen Sct. Catharina, som indgår i Hjørring Kommunes byvåben og har givet navn til byens største kirke. Kattefiguren er udviklet for at medvirke til at skabe tryghed samt en sammenhængende, narrativ ramme, når lokale børnehavebørn besøger de forskellige kulturinstitutioner.

Samarbejde på tværs

Det er Skoletjenestens koordinator for Nordjylland, Christine Lund Jakobsen, der har været initiativtager og tovholder på projektet for Hjørring Kommune. Hun arbejder samtidig som åben skole- og dagtilbudskonsulent i Hjørring Kommune. 

Netop samarbejdet mellem forvaltning, kulturinstitutioner og børnehave har været det særlige ved projektet, forklarer Christine Lund Jakobsen: ”Kommunen ønskede at understøtte kulturinstitutionernes udvikling af nye tilbud til daginstitutionerne og ønskede at undersøge om det var muligt at skabe et sådant projekt, selvom der ikke var puljemidler eller anden finansiering til stede.  Institutionerne lagde selv arbejdstid i projektet, og kommunen finansierede udgifter til syning af hånddukker samt tryk og layout af foldere og bykort. Så vi er ret stolte af at have skabt så godt et resultat for få ressourcer.

Som en vigtig del af samarbejdet i udviklingsprojektet har en af pædagogerne fra den deltagende børnehave været med til at kvalificere læringsforløbene hos kulturinstitutionerne, fortæller Christine Lund Jakobsen videre: ”Som koordinator oplever jeg, at mange kulturinstitutioner rundt omkring i landet lige nu er nysgerrige, men også lidt famlende i forhold til, hvordan vi kan lave tilbud til de yngste børn. Derfor startede vi et lokalt projekt op for at se, hvordan vi i samarbejde med pædagogerne - som er dem, der ved allermest om børnene - kunne skabe noget, der gav mening.

Katten Katharina inspirerer til nye Små partnerskaber

Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra Katten Katharina har Hjørring Kommune igangsat projektet Små Partnerskaber med deltagelse fra fire nye kulturinstitutioner; Kornets Hus, Nordsøen Oceanarium, Vendsyssel Teater og Herregården Odden. Hver kulturinstitution er blevet koblet i et partnerskab med en børnehave, og de udvikler nu i fællesskab et læringsforløb til den pågældende kulturinstitution. Til forskel fra Katten Katharina er der i dette projekt ikke lagt vægt på en sammenhæng mellem forløbene, men på videndeling på tværs af kulturinstitutioner, daginstitutioner og forvaltning, fortæller Christine Lund Jakobsen.

De tre forløb med Katten Katharina kan findes på www.skoletjenesten.dk. Med tiden vil de færdige læringsforløb fra Små Partnerskaber-projektet også kunne findes her som faste undervisningstilbud fra de deltagende kulturinstitutioner.

Kultur-tur med Katten Katharina

Kontakt

Måske er du også interesseret i