Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

4 spørgsmål: Jacob Knudsen - kunstner og projektleder

Af
Jakob Haahr-Pedersen
I dette mini-interview kan du møde kunstner og projektleder Jacob Knudsen og høre hans tanker om de mindste børn fra dagtilbud som målgruppe. Jacob trækker bl.a. på erfaringer fra partnerskaber med dagtilbud i det nationale udviklingsprojekt LegeKunst og på mange års arbejde med udvikling af pædagogik og læring i Vejle kommune.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Hvordan vil du beskrive de 0-6årige børn som målgruppe for kultur- og læringsaktiviteter?

Jeg oplever dem først og fremmest som en helt fantastisk gruppe, der er meget legende, umiddelbare og med på det meste, så længe det er skægt og vi samarbejder. Når man går ind i en daginstitution, så bliver man altid mødt med et `hej´. Med andre ord så giver de små børn dig altid en chance, også selvom nogle af dem måske ender med at kede sig. Det er selvfølgelig også en bred gruppe med stor forskel fra de helt små vuggestuebørn til de største børn i børnehaven og mellem enkelte børn inden for aldersgrupperne.

Som kunstner arbejder du med forskellige udtryksformer i LegeKunst-projektet. Er der nogle udtryksformer, der er særligt velegnede i forhold til de mindste børn?

Jeg oplever, at det ordløse har en enorm god effekt, specielt sammen med vuggestuebørn. I et tidligere projekt skulle vi arbejde med emnet bondegårdsdyr og kreative udtryksformer, og det gjorde vi gennem skyggespil med musik til som opstart. Det blev både meget fortællende og indbydende, og børnene så intuitivt hvad der var på færde i det ordløse rum, uden at jeg behøvede at forklare det. Jeg arbejder også ofte med historiefortælling som en ramme, der kan styre og guide aktiviteter. Det kan fx være et forløb om natur, udeliv og science, som udforskes og styres gennem et H.C. Andersen-eventyr. En tredje vigtig overordnet udtryksform er en kropslig tilgang til aktiviteter og forløb, hvor børnene fx får mulighed for at danse og bevæge sig.

Er der nogle særlige udfordringer i forbindelse med aktiviteter og projekter for børn i dagtilbud?

I et stort projekt som LegeKunst ændrer planerne sig ofte. Det kan være i forhold til børnene, pædagogerne eller i forholdet mellem leder og pædagogers opfattelse af et projekt. Det skal vi kunne agere på og turde variere og eksperimentere os ud af. Derfor er det også vigtigt at få skabt en klar forståelse af, hvad det er vi laver, sammen med pædagogerne som det første, og finde et fælles spor på den baggrund. Som kunstner eller kulturinstitution skal vi huske at give plads til daginstitutionernes ønsker, fordi det skaber ejerskab og kan understøtte et særligt mindset til netop at turde at eksperimentere sammen og skabe et uformelt og legende rum.

Kan du give nogle gode råd til undervisningsansvarlige på kulturinstitutioner, der ønsker at arbejde (mere) med de 0-6årige som målgruppe?

For det første er det vigtigt at mødes med sin samarbejdsinstitution og sikre sig, at vi arbejder sammen om noget, de brænder for. Det er selvfølgelig vigtigt at holde fast i kulturinstitutionens mål og visioner, men de to ting skal smelte sammen. For det andet skal kulturinstitutionerne tænke bredt og varieret i forhold til udtryksformer og tilgange – og gerne kombinere dem, der hvor det giver mening. For det tredje giver det god mening at arbejde på tværs af læreplanstemaer som et benspænd når vi udvikler og tilrettelægger forløb og aktiviteter. Til sidst skal vi også huske, at kunst og kultur handler om at opleve. Det er vigtigt og godt, at børn får mulighed for at handle og gøre noget med kunsten, men vi må ikke glemme de æstetiske sanseoplevelser til de mindste børn.

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer indgår som vejleder i LegeKunst-projektet i Københavns kommune. Læs mere om LegeKunst og Skoletjenestens rolle i projektet.

Legekunst

Kontakt

Jakob Haahr-Pedersen Skoletjenesten

Jakob Haahr-Pedersen

Journalistisk medarbejder
Tlf
29 29 61 75
Se profil

Måske er du også interesseret i