Dansk Arkitektur Center (DAC) 2022

Årsberetning Skoletjenesten Dansk Arkitektur Center (DAC) 2022
Undervisning på Dansk Arkitektur Center
Datavisualisering Årsberetning DAC 2022

I 2022 har DAC Learning haft fokus på at implementere DAC´s samlede strategi i arbejdet med undervisning. Fokus har været på at tilbyde arkitekturundervisning til endnu flere elever ved at:

  • gøre det permanente program af undervisningstilbud enklere med få faste formater
  • styrke mulighederne for undervisning i DAC´s skiftende udstillinger
  • imødekomme en stigende efterspørgsel på undervisning på-egen-hånd (med egen underviser) -samtidig med at der tilbydes en høj undervisningskvalitet

Resultatet er pt. et enklere program og et nyt initiativ med udlån af undervisningsmaterialer til udskolingsklasser og ungdomsuddannelser, der besøger udstillingen Vores arkitektur.

I revideringen af det permanente undervisningsprogram har undervisning i bæredygtighed været en høj prioritet. Det har været vigtigt at gøre klar til at kunne tilbyde undervisning i bæredygtige byer og verdensmål som en del af fejringen af World Capital of Architecture-året 2023 i DAC. I år er der blevet tilrettelagt et undervisningsforløb til udskolingsklasser under overskriften Vores bæredygtige by. Samtidig er det eksisterende forløb Er det bæredygtigt? målrettet ungdomsuddannelser blevet revideret og opdateret.

I 2022 har DAC Learning haft mulighed for at realisere en række yderligere initiativer med ekstern funding.  Undervisningsmaterialet Kvinder skaber rum – et undervisningsmateriale i design, arkitektur og historie er realiseret med støtte fra Dreyers Fond. Materialet kan nu downloades fra dac.dk. Udviklingsprojektet ArkitekTUR i børnehaven målrettet pædagogisk personale og børn i dagtilbud er påbegyndt  primo 2022 i samarbejde med Utzon Center og løber til 2024 med støtte fra Nordea-fonden.

Bæredygtighed i arkitekturundervisningen

Der er over året blevet arbejdet med udviklingen af et nyt undervisningsforløb om bæredygtige byer målrettet udskolingen. Med udgangspunkt i en konceptworkshop med lærere fra hele landet, et længere kvalificeringsforløb med elever fra 7. og 8. klasse fra partnerskabsskolen Den Classenske Legatskole og input til forberedelsesmateriale fra arkitekttegnestuerne Tredje Natur, JAJA Architects og A:GAIN blev forløbet Vores bæredygtige by udbudt  i august 2022.

 

Forløbet indeholder en forberedelsesdel, der introducerer til fagbegreber og lader eleverne forholde sig til deres lokalområde, et undervisningsbesøg i DAC, hvor der arbejdes med designproces og modelbyggeri med afsæt i konkrete udfordringer og kontekst, og endeligt et valgfrit efterforløb med udstilling og formidling tilbage på skolen. Forløbet er en del af de bæredygtighedstilbud, der vil blive lanceret i forbindelse med World Capital of Architecture 2023 i DAC.

Arkitektur i børnehaven

I marts 2022 modtog DAC en større Nordea-fondsbevilling til projektet ArkitekTUR i børnehaven. Projektet er målrettet børn og pædagogisk personale i dagtilbud og udviklet i samarbejde med Utzon Center i Aalborg. I projektet deltager i alt syv kommuner fra Jylland og Sjælland.

Foråret blev brugt på konceptudvikling af en arkitekturredskabskasse til børn og pædagoger, udarbejdelse af formidlingsmaterialer til pædagogerne, publikation af samtalebogen Arkitekten og den gule kat samt produktion af  materiale til projektet. I efteråret blev der gennemført 2 kompetenceudviklingsdage med deltagelse fra 75 pædagoger samt  55 institutionsbesøg og arkitekTURE med børnene lokalt i daginstitutioner i Rudersdal Kommune, Ishøj Kommune, Helsingør Kommune og De bemandede legepladser i Københavns Kommune. Projektet afsluttes ultimo 2024.