Designmuseum Danmark 2020-21

Årsberetning Skoletjenesten Designmuseum Danmark 2020-21
Nyrenoveret interiør fra Designmuseum Danmark

I maj måned 2020 lukkede museet ned for en toårig periode. En periode der skulle gøre det muligt at gennemføre en omfattende renovering af museets historiske og fredede museumsbygning. Nedlukningen betød også et farvel til en stor del af museets dedikerede medarbejderstab og efterlod en organisation, der skulle lande og (op)finde sig selv på ny.  

2020-21 har derfor været et år præget af omstilling, udvikling og nye samarbejdsformer.  

Museets reducerede stab skulle i højere grad end tidligere indgå i tværfaglige teams, der sammen skulle gentænke et helt nyt museum med alt hvad det indebærer fra nye og vedkommende udstillinger til gæsteoplevelse, undervisnings- og formidlingspraksis.  

Designmuseum Danmark vil genåbne til juni 2022.     

 

Tværfaglige projektgrupper – nye samarbejdsformer

Med nedlukningen fulgte et år, hvor museets daglige undervisningsaktiviteter og drift blev sat på pause. Ingen børn og elever fyldte museets gulve og designværksted. Der var skabt rum for udvikling. 

Som noget nyt skulle museets medarbejdere indgå i tværfaglige projektgrupper med det sigte sammen at udvikle et nyt museum. Museets UUA’er kom med ind i udstillingernes maskinrum på en helt ny måde end tidligere for at sikre, at læring og formidling blev tænkt med ind i processen fra et meget tidligt stadie. Erfaringer fra tidligere undervisningspraksis skulle nu tænkes aktivt ind i den kommende gæsterejse og konkrete udstillingsplan.  

 

Museets gæster, herunder børn, elever og deres lærere, har længe efterspurgt udstillinger og områder på museet, hvor man kan deltage mere aktivt ved at udforske genstandsfeltet med flere sanser og måske endda selv være med til at skabe. Og med det perspektiv og spørgsmål à la hvordan engageres gæsten mere? Hvordan er design relevant i vores alles sameksistens og hverdag? Hvordan formidler vi, at design både kan og skal forstås med mere end blot øjnene? blev processen skudt i gang!  

Som vi nærmede os sommerferien 2021, konkretiserede udstillingsplanen sig. Fra at have været i udviklingsmodus, hvor alt var muligt, stod vi nu på tærsklen til næste fase, hvor ideerne skulle prioriteres, vælges til og fra og så småt begynde at materialisere sig. 

 

Designprocessen i centrum 

2020-21 blev året, hvor museets undervisningsprofil skulle revideres og skærpes.  

Et gennemgående tema for museets kommende undervisningsprofil bliver proces. Hvordan blev Arne Jacobsens Myren til? Margretheskålen? PH-lampen? Hvordan arbejder nutidige designere med designbriefs, skitser og inspiration, og hvordan kan vi som undervisningsafdeling facilitere elevernes egne designprocesser?  

Eleverne skal med museets reviderede undervisningsprofil ikke blot møde det færdige design, men få mulighed for at komme bag processen af et design og prøve kræfter med deres egne designprocesser.  

Som led i at arbejde med et mere aktiverende og sanseligt museum kom et procesrum i selve museet på tegnebrættet. Rummet skal være et 60 kvadratmeter stort signaturrum, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner (og øvrige gæster) kan røre ved og udforske forskellige materialer og digitale flader, hvor eleverne kan søge inspiration, skabe egne prototypetegninger, komme bag designet m.m. Procesrummet er et vigtigt led i manifestationen om en undervisningsprofil 2.0, hvor nye didaktiske og pædagogiske metoder skal sikre, at både eleven (gæsten) og processen før værket kommer meget mere i centrum. 

Kontakt:

Portræt af Laura Dolberg Elkjær

Laura Dolberg Elkjær

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Designmuseum Danmark
Tlf
22 63 61 23
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Designmuseum Danmark

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Designmuseum Danmarks tidligere årsberetninger?