Designmuseum Danmark 2022

Årsberetning Skoletjenesten Designmuseum Danmark 2022
Elever på Designmuseum Danmark
Årsberetning Skoletjenesten Designmuseum Danmark 2022

Genåbning af Designmuseum Danmark 2.0

I juni måned genåbnede Designmuseum Danmark efter to års nedlukning og en omfattende bygningsrenovering af museets historiske og fredede museumsbygning. En opdateret bygningsramme, nye publikumsområder samt et komplet nyt udstillingsprogram udgjorde tilsammen Designmuseum Danmark 2.0.

 

Kendetegnende for det nye Designmuseum er et øget fokus på sanselig formidling, stor variation i udstillingerne samt en mere umiddelbar publikumsoplevelse end hidtil. Fra det lysende, futuristiske univers i åbningsudstillingen The Future is Present over Henrik Vibskovs iscenesættelse af alverdens mønstre og tekstiler i MØNSTERKRAFT til udstillingen In The Making, hvori de besøgende kan komme tæt på skitser og prototyper, røre materialer og interagere med designprocessen i små digitale installationer.   I august måned vendte den karakteristiske summen af stemmer tilbage, bunken af skoletasker voksede i museets forhal, og  Børn og unge blev endelig en del af hverdagen på Designmuseum Danmark igen.Nye undervisningstilbud med designprocessen som en grundpræmis

Som et led i museets genåbning fulgte en revitalisering af museets undervisningsprofil, herunder tre nye undervisningsforløb målrettet grundskolen. I forløbet MønsterLEG opdager og undersøger vi forskellige mønstre og lader os inspirere af deres farver, motiver og rytme. I forløbet Hverdagsdesign undersøger vi, hvilke problemer, designeren har skullet løse med sit design, og hvordan menneskers behov, handle- og forbrugsmønstre spiller ind i designerens arbejdsproces. Og i forløbet Fremtid lige nu! får eleverne indblik i, hvordan både designeren, kunstneren og forfatteren forholder sig og stiller spørgsmål til vores fælles fremtid.

Fælles for alle tre undervisningsforløb er koblingen mellem nedslag i udstillingerne og arbejdet med elevernes egne designprocesser, hvor netop det at være i proces er en væsentlig del af læringsmålet.    

For at tydeliggøre denne præmis udviklede vi en model, der illustrerer designprocessen – ikke som en lige linje med en start, midte og slutning, men som en krøllet snor med knuder uden begyndelse eller ende. ”Knuden” i midten er der, vi zoomer ind, når eleverne skal arbejde processuelt, og vi gør det til en meget væsentlig pointe, at det er her, eleverne kan tænke stort fremfor realiserbart. Her de kan lade eksperimentet, legen og undersøgelsen styre og parkere tanken om præstation og færdige, finjusterede produktfremstillinger.   

Visuelle og materielle markørerI arbejdet med at strukturere og kvalitetssikre vores undervisningsforløb igangsatte vi i efteråret et målrettet arbejde med at bruge flere visuelle og materielle markører og metoder i alle vores undervisningsforløb. Dels til at rammesætte, strukturere og forventningsafstemme undervisningen for eleverne, dels til at illustrere og visualisere de opgaver, vi løbende stiller eleverne. De visuelle markører består bl.A.t af idegenereringsmodeller og metoder til at arbejde med målgrupper, de materielle sider af forskellige genstande og  materialeprøver m.m., der kan understøtte, inspirere og ikke mindst konkretisere begreber og pointer. Arbejdet vil fortsætte i 2023 som en del af Designmuseets pædagogiske laboratorium.    

Kontakt:

Portræt af Laura Dolberg Elkjær

Laura Dolberg Elkjær

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Designmuseum Danmark
Tlf
22 63 61 23
Se profil