Dorte Villadsen

Dorte Villadsen Skoletjenesten
Det er i eksperimenterne med pædagogiske metoder, at den gode undervisning opstår
Pædagogisk udviklingschef
24 90 13 67

Arbejdsområder

 

 • Faglig og strategisk ledelse
 • Partnerskaber med kulturinstitutioner og kommuner
 • Videnproduktion og videndeling
 • Skoletjenestens kurser og konsulentpraksis
 • Udviklingsprojekter og tværgående indsatser
 • Faglig sparring

Faglig profil

 

 • Pædagogisk udviklingsarbejde
 • Didaktik og pædagogik i eksterne læringsmiljøer
 • Faglig formidling og videndeling
 • Kompetenceudvikling
 • Skole- og uddannelsespolitik

Baggrund

 

Dorte har arbejdet i Skoletjenesten i syv år og har i perioden været med til at udvikle organisationen til et nationalt videncenter. Hun er uddannet lærer, cand.pæd. i billedkunst og har en diplomuddannelse i ledelse og processtyring. Dorte har undervisningserfaring fra grundskolen, ungdomsuddannelse (STX), fritidsundervisning samt udsatte og sårbare målgrupper. Dorte har erfaring med skoleudvikling som tidligere udviklingskonsulent i kommunalt regi, og hun har været censor på læreruddannelsen gennem en årrække.