Gry Lottrup Jyde

Gry Lottrup Jyde_undervisningstilbud_skoletjenesten
Undervisning med og om levende dyr er mere end en enkeltstående oplevelse; det er førstehånds erfaringer, der kan mærkes og sætter sig fast
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
30 16 73 43

Arbejdsområder

 

 • Udvikling, afprøvning og evaluering af undervisningsforløb og -materiale
 • Afvikling af undervisningsforløb
 • Ansættelse, oplæring og supervision af studenterundervisere
 • Etablering, udvikling, koordinering og evaluering af partnerskaber og turboforløb
 • Teamleder for timelønnede i Skoletjenesten København ZOO
 • Ansættelse, supervision og udvikling af timelønnede undervisere
 • Afholde kurser for lærere og pædagoger i vores brugerstyrede lokale
 • Oplægsholder om undervisningsmaterialer/undervisning (Big Bang-konferencen)

Faglig profil

 

 • Tværfaglig undervisning med omdrejningspunkt i biologi
 • Dialogbaseret undervisning
 • FN´s verdensmål
 • Naturbevarelse og handlekompetence hos børn/unge
 • Fokus på førstehåndserfaringer for både børn og voksne
 • Pædagog- og lærerstuderende som målgruppe

Baggrund

 

Gry er uddannet lærer fra Københavns Professionshøjskole i 2010 med linjefag inden for matematik, idræt, madkundskab og naturfag. Både før, under og efter uddannelse har hun beskæftiget sig med undervisning og udvikling af undervisning i eksterne læringsrum gennem sin ansættelse som pilot og undervisningsmedarbejder på Experimentarium. Herefter var hun i en femårig periode ansat som naturfags- og matematiklærer på et ordblinde- og 10.klasses center, hvor hun var ivrig bruger af forskellige eksterne læringsmiljøer. I 2016 rykkede Gry igen arbejdslivet ind i et eksternt læringsrum, denne i gang i Skoletjenesten København ZOO i en stilling der rummer både udvikling, undervisning, supervision og oplæring af timelønnede undervisere samt daglig ledelse af de timelønnede.