Om arrangementet

Dato
Sted
Digitalt via Microsoft Teams
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer som har interesse for dette emne
Pris
Gratis
Copied!

Inkluderende fællesskaber i eksterne læringsmiljøer

På dette studiegruppemøde vil vi se på eksisterende erfaringer fra to museer og finde ud af, hvordan virkeligheden med specialklasser og inklusion ser ud i folkeskolen i dag.
Dato
Sted
Digitalt via Microsoft Teams
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer som har interesse for dette emne
Pris
Gratis
Copied!

Inklusion er i øjeblikket et varmt emne i folkeskoledebatten. Mange museer og andre kulturinstitutioner har gjort sig gode erfaringer med at skabe inkluderende læringsfællesskaber, både for elever i specialklasser og i almene klasser.

På dette studiegruppemøde vil vi se på eksisterende erfaringer fra to museer og finde ud af, hvordan virkeligheden med specialklasser og inklusion ser ud i folkeskolen i dag. Med afsæt i det og dine erfaringer vil vi sammen drøfte, hvordan de eksterne læringsmiljøer kan udvikles og spille en større rolle i forhold til skolernes udfordring.

En studiegruppe med dette emne var udbudt i Jylland i efteråret, og vi ønsker nu at tage initiativ til en lignende på Sjælland. På baggrund af mødet undersøger vi, om der er lyst og mulighed for at etablere et større netværk omkring dette tema.

 

Udbytte

  • Indblik i eksisterende erfaringer på området 
  • Konkrete redskaber til at tilrettelægge undervisning så den imødekommer børn med særlige behov
  • Møde andre formidlere inden for området

 

Facilitering og arbejdsform

Pernille Sommerfelt fra Frederiksbergmuseerne og Helle Søndergaard fra Louisiana kommer med indlæg om erfaringer med især specialklasser, og Helle Nielsen, leder af specialskolen Kompasset, kommer med et indlæg med skoleperspektiv som bruger af eksterne læringsmiljøer i skolens undervisning.

Med det som udgangspunkt drøfter vi de enkeltes erfaringer og skoletjenesters potentialer og muligheder for indsatser til udvikling af inkluderende læringsfællesskaber.

Studiegruppen faciliteres af Ulla Kjær Kaspersen, koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester.

 

Praktisk

Dato: 26.10.20

Mødetidspunkt: kl. 9.30 - 12.30

Sted: Digitalt via Microsoft Teams. Ved tilmelding vil du få tilsendt et link til mødet

Tilmelding: Send en mail til ukk@skoletjenestenetvaerk.dk senest den 22. oktober 2020.

 

Program (foreløbig)

Kl. 09.30 - 09.45

Velkomst og rammesætning

Kl. 09.45 - 10.25

Hvad og hvordan gør vi, hvorfor gør vi det? Indlæg fra de to museumsformidlere (20 min hver)

Kl. 10.25 - 10.45

Drøftelser evt. i mindre grupper

Kl. 10.45 - 11.05

Hvad har skolerne brug for? Indlæg fra specialskolelærer

Kl. 11.05 - 11.35

Drøftelse af muligheder og udfordringer ud fra deltagernes egne erfaringer evt. i mindre grupper og fælles opsamling

Kl. 11.35 - 11.50

Pause

Kl. 11.50 - 12.20

Hvad er det særlige? Hvad kan også bruges i almene klasser? Evt. i mindre grupper

Kl. 12.20 - 12.30

Opsamling – evt. ønsker til et fortsat netværk/projekt

Elever maler fisk på Den Blå Planet Skoletjenesten

Kontakt facilitator

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Måske er du også interesseret i