Kamma Marie Poulsen-Hansen

Kamma Marie Poulsen-Hansen undervisningstilbud skoletjenesten
Regional koordinator i Syddanmark, Kolding Kommune
29 11 67 37

Arbejdsområder

 

  • Sparring om partnerskaber og udvikling af undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer
  • Udvikling af samarbejdet mellem Pædagogisk Center/PLC-netværk og åben skole-aktører
  • Opbyggelse og udvikling af netværk i Kolding Kommune, Trekantsområdet og Region Syddanmark
  • Facilitering af netværksdage, studiegrupper og temadage særligt i Sydjylland

Faglig profil

 

  • Tværfaglige undervisningsforløb
  • Samskabelsesprocesser
  • Didaktisk design i eksterne læringsmiljøer med fokus på taktilitet og tværfaglighed

Baggrund

 

Kamma er uddannet mag. art i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet i 2009 og har under hele sin uddannelse arbejdet som formidler på Vikingeskibsmuseet. Formidling har været allestedsnærværende i Kammas år som arkæologisk museumsinspektør i det sydvestjyske, hvor hun har været med i alle dele af udstillingsarbejde og udvikling af ferieaktiviteter mv. Siden 2015 har Kamma været ansat på Kolding Stadsarkiv, hvor hun har været med til at opbygge skoletjenesten på arkivet med fokus på tværfaglige og taktile undervisningsforløb til billedkunst, samfundsfag og historie. Undervejs har Kamma været med til at udvikle en didaktik for Arkivet som eksternt læringsmiljø og en samskabelsesmodel for udvikling af tværfaglige undervisningsforløb.