Københavns Befæstning 2020-21

Skoletjenestens årsberetning Københavns befæstning 2020-21
Elever til undervisning på Københavns befæstning
Nøgletal Københavns Befæstning 2020-21

Corona har haft en stor indvirkning på afdelingens aktiviteter - både på godt og ondt. På den ene side har vores undervisningstilbud været præget af nedlukning, restriktioner, hurtige ændringer, uvished og sene afmeldinger fra skolerne, men på den anden side har det givet anledning til nye ideer og måder at arbejde på. Vi har ikke kunnet afvikle større årlige arrangementer, som f.eks. historiedag på Kastrupfortet, historieløb på Frederiksberg, eller kunnet deltage i Krigshistorisk festival og Befæstningsdagen, som vi plejer.

Organisatorisk har der været flere større ændringer undervejs. I november blev der ansat en undervisnings- og udviklingsmedarbejder (UUM). Det har længe været nødvendigt at være mere end en person til at drifte befæstningen, og samtidig gav det mulighed for at kunne sparre, udvikle og drifte med en kollega, som er helt tæt på afdelingen.

Derudover har afdelingen været gearet til hurtigt at kunne omstille sig og åbne for fysisk undervisning, når de politiske vinde pegede i retning af lempelser. På den måde var Skoletjenesten Københavns Befæstning nogle af de allerførste til at tilbyde skolerne udendørs undervisningsforløb, da det var et politisk krav, at eleverne kun måtte undervises udendørs. Her kunne vi tilbyde undervisning både i Rødovre og i København.

Efterhånden som genåbningen skred frem, kunne vi også åbne vores øvrige lokationer. Det krævede tid og indsats at koble retningslinjerne sammen med de syv lokationer, vi underviser på, men vi kom i mål, selvom tiden også har været præget af mange organisatoriske forandringer i afdelingen.

Forvent det værste et virtuelt rollespil

Som et resultat af nedlukningen udviklede vi et virtuelt undervisningsforløb Forvent det værste, som gav mulighed for at vi kunne ”holde åbent” for vores samarbejdskommuner og øvrige brugere, hvilket var en høj prioritet. Forløbet skulle være med til at give eleverne en fornemmelse for at høre sammen, gennem det at skulle løse en krisesituation og ovenikøbet være afhængige af de andre gruppers svar. Det virtuelle undervisningsforløb var klar til at blive udbudt i januar, imens målgruppen stadig var sendt hjem. Forløbet afviklede vi frem til, at eleverne var mere eller mindre fysisk tilbage i skole. Målgruppen for forløbet var udskolingen, men det lykkedes os også at tiltrække hold med lærerstuderende og FGU-klasser

At vi kunne udbyde dette forløb, betød også pludselig, at vi kunne ramme bredere nationalt, idet en klasse lige så nemt kunne undervises i egne hjem i Rødovre, som i Aarhus. Forløbets indhold og mål ligner vores allerede eksisterende undervisningstilbud Danmark Under Angreb, som normalt foregår fysisk i kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus. Men et krav med det virtuelle forløb var selvfølgelig, at eleverne skulle kunne sidde hver for sig og alligevel skulle arbejde sammen om at tage stilling til vigtige dilemmaer i en kontrafaktisk krisesituation under den kolde krig, hvor eleverne tilmed skulle leve sig ind i en bestemt rolle. Undervisningen skulle foregå på TEAMS, og der var derfor en stor mængde af undervisningen, som nøje måtte tilpasses til den virtuelle form, og derfor mange ting som måtte revideres og ændres. Netop den virtuelle facon var årsag til en stejl læringskurve i afdelingen.

De erfaringer, som vi drøftede imellem afviklingerne og efterfølgende, indebar blandt andet, at de fleste ting tager væsentlig længere tid i det virtuelle format. Derudover kunne det, af og til, kræve noget ekstra at få eleverne til at leve sig ind i rollespillet, da vi hverken havde kommandocentralen eller armbind til eleverne. I forlængelse af dette, kunne det være udfordrende at få eleverne til at komme i tale, og det var uden tvivl et svært format til at skulle diskutere svære dilemmaer i. Slutteligt bør det nævnes, at vi selvfølgelig måtte basere alt på, at det tekniske virkede, og vi erfarede, at det var nødvendigt med en ”producer” til teknikken og en underviser til at styre forløbet. Mindre kunne ikke gøre det i dette forløb.

Til trods for alt dette, havde vi mange engagerede lærere og elever igennem forløbet, og vi lærte alle sammen noget. At vi kunne rette små ting til undervejs, hjalp os til at skabe den rette stemning – vi benyttede eksempelvis et billede af kommandocentralen, som baggrund til underviserens TEAMS-vindue.

Reviderede pædagogiske grundprincipper

I perioden har vi haft et projekt i samarbejde med Pædagogisk Udvikling om at revidere og gennemarbejde afdelingens pædagogiske grundprincipper. Projektet var tænkt som en anledning til at lægge grundstenene, for de ambitioner vi har om fremtidige udviklingsprojekter og evt. fondsøgninger. Det vil derfor fremover være en værktøjskasse, vi kan anvende i al pædagogisk praksis og udvikling.

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Københavns Befæstning

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Københavns Befæstnings tidligere årsberetninger?