Københavns Befæstning 2022

Årsberetning Skoletjenesten Københavns Befæstning 2022
Elever på Københavns Befæstning
Årsberetning Skoletjenesten Københavns Befæstning 2022

Store linjer i skoletjenestearbejdet

I løbet af året har Københavns Befæstning gennemgået en organisatorisk ændring, hvor vi flyttede vores aktiviteter ud til Naturcenter Amager Strand. Ud over denne organisatoriske ændring,  har vi også oplevet en udvidelse af kapaciteten med 50 % i andet halvår, takket være ekstra midler fra Københavns Kommune. Dette har muliggjort udviklingen af to nye undervisningsforløb på Kastrupfortet: Kildekufferten til udskolingen og Kastrupfortets Hemmeligheder til mellemtrinet. Prioriteringerne i afdelingen har i år været fokuseret på at styrke undervisningen for vores besøgende samt at udvide vores tilbud og attraktivitet for skoleklasser. Året startede ud med nedlukning i både januar og februar, men efter at have lavet genåbninger flere gange før kunne vi meget hurtigt tilbyde undervisning til de skoleklasser, som kunne tage ud af huset.

Nye forløb med fokus på kilder og samarbejde med Coding Class

I løbet af året har vi også haft fokus på at udvide og fordybe vores viden om Kastrupfortet, så vi kan tilbyde flere lærerige og interessante undervisningsforløb. Derfor har vi brugt en del af året på arkivarbejde, hvor vi har gravet dybt i historien om fortet for at finde nye spændende historier og fakta. Dette arbejde har givet os ny værdifuld viden, som vi har kunnet omsætte til to nye undervisningsforløb: Kildekufferten til udskolingen og Kastrupfortets Hemmeligheder til mellemtrinnet. Fælles for begge forløb er, at eleverne skal arbejde med kilder og gennem undersøgende tilgange strikke historien om Kastrupfortet sammen. Dette skal give eleverne indblik i de spændende historier, som de måske ikke kendte til i forvejen, og som ikke kun knytter sig til Kastrupfortets historie, men også til dele af verdenshistorien.

En anden aktivitet, som vi har været særligt stolte af i år, er vores samarbejde med Coding Class. Vi har haft forløb med Coding Class for tre klasser fra henholdsvis Nørrebro Park Skole og Gerbrandskolen. Eleverne har fået undervisning på Kastrupfortet med udgangspunkt i vores nye tilbud til mellemtrinnet, og derefter har de arbejdet med programmering sammen med Coding Class. Det har været spændende at se, hvad eleverne har fået ud af disse forløb, og hvad de har været i stand til at skabe med deres programmeringsevner. Det var også inspirerende at se elevernes projekter, da de fremlagde dem for os, og det var særligt tydeligt, at eleverne fik en meget dybdegående forståelse af fortets historie, når de samtidig skulle omsætte stedet til en digital verden.

Kontakt: