Om

Erfaringer_ støttede_samarbejdsprojekter_2016
Type
Kortlægning
Udgivet
Tema
Samarbejde og partnerskaber
Copied!

Kortlægning: Erfaringer fra støttede samarbejdsprojekter (2016)

National kortlægning om erfaringer med formelle samarbejder mellem kommuner, skoleverden og eksterne læringsmiljøer.
Erfaringer_ støttede_samarbejdsprojekter_2016
Tema
Samarbejde og partnerskaber
Type
Kortlægning
Udgivet
Copied!
Hent kortlægningen her

 

I folkeskolen skal skolerne indgå i samarbejder med kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Rapporten “Øget samspil mellem skole og fritidsliv” udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2016 påpeger, at når skole, fritidstilbud, fritidsliv, foreninger og lokale institutioner arbejder sammen, så “(...) har de en styrke til at fremme børns og unges faglige, sociale og personlige udvikling - også de børn og unge, som det formelle system ikke altid kan nå” (MBUL, 2016).

Denne nationale kortlægning præsenterer erfaringer med formelle samarbejder mellem kommuner, skoleverden og kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer. Denne viden er indsamlet gennem 26 samarbejdsprojekter; herunder 15 projekter som primært er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, og som er forankret på HEART - Herning Museum of Contemporary Art, samt 11 projekter gennemført med midler fra Nationalt netværk af skoletjenester. Projekterne omtales i kortlægningen som henholdsvis projekterne i Museet i den åbne skole (MÅS) og puljeprojekterne. Fælles for alle 26 projekter er, at de rummer én kommune, mindst en skole og en kulturinstitution/eksternt læringsmiljø. Formålet med denne kortlægning er at videndele erfaringer fra projekterne så bredt ud som muligt, så de kan blive et erfaringsgrundlag for fremtidige samarbejdsprojekter.

Kortlægningen er den sjette i rækken af kortlægninger fra Nationalt netværk af skoletjenester, der alle har til formål at afdække og formidle praksiseksempler og nationale erfaringer med relevans for samarbejdet mellem skoleverdenen og kulturinstitutioner samt andre eksterne læringsmiljøer. Med kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer menes museer, arkiver, forsyninger, historiske værksteder, virksomheder, foreninger og lignende.

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Find mere viden om samme tema