Om

brugerinddragelse
Type
Kortlægning
Udgivet
Tema
Samarbejde og partnerskaber
Copied!

Kortlægning: Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring (2019)

National kortlægning af kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde.
brugerinddragelse
Tema
Samarbejde og partnerskaber
Type
Kortlægning
Udgivet
Copied!
Hent kortlægningen her

 

Hvordan kan kommuner styrke skolers samarbejde med virksomheder? Det er der flere bud på i Nationalt netværk af skoletjenesters kortlægning af kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde.

Siden 2017 er der blevet stillet krav til samarbejde mellem skoler og virksomheder som en del af den åbne skole. Mange kommuner har i den forbindelse efterspurgt viden om, hvordan de kan støtte skoler og virksomheder.

Med afsæt i casebeskrivelser fra 22 kommuner giver kortlægningen ”Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” svar på, hvordan kommuner kan anvende forskellige strategier og tiltag til at understøtte samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Den udleder desuden viden om muligheder og udfordringer ved at organisere den kommunale indsats på forskellig vis.

Praksisorienteret inspiration

Kortlægningen viser også, at der er flere fordele ved, at kommuner understøtter skole-virksomhedssamarbejdet centralt. Det fortæller Katrine Johnsen, projektleder i Nationalt netværk af skoletjenester:

Kommunerne kan sikre, at det ikke kun er enkelte klasser, der får adgang til virksomheder, men alle unge i en kommune. Med kortlægningen får kommunerne konkrete input til hvordan de kan udvikle dette arbejde og styrke samarbejdet mellem kommunens skoler og virksomheder.
Katrine Johnsen
Tidligere projektleder i Nationalt netværk af skoletjenester

Kortlægningen giver forslag til, hvordan arbejdet kan organiseres gennem forskellige modeller, samt oversigter over konkrete aktiviteter i skole-virksomhedssamarbejdet og opgaver der kan løses i kommunen. Kortlægningen giver endvidere indblik i tendenser i kommunerne og forvaltningsmedarbejdernes erfaringer med at understøtte samarbejdet centralt i kommunerne.

Fakta

  • Kortlægningen “Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” er baseret på casebeskrivelser af 22 kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde samt fire kvalitative enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews med forvaltningsmedarbejdere fra otte kommuner.
  • Nationalt netværk af skoletjenester er finansieret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og har siden 2013 samarbejdet med begge om implementering af åben skole nationalt, regionalt og lokalt. Formålet er at sikre at alle børn og unge, uanset baggrund, møder, oplever og bruger kultur, kunst og natur, foreningsliv og erhvervsliv af høj kvalitet i deres hverdag.
  • Netværket yder gratis konsulentbistand til de tre aktører i åben skole: eksterne læringsmiljøer, kommuner og undervisningssektoren fordelt over hele landet.

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Find mere viden om samme tema