Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Kunstmuseets bidrag til æstetiske dimensioner i dansk

Af
Lise Sattrup
Et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole har undersøgt, hvordan kunstmuseer kan inspirere til subjektive og sanselige værkanalyser i danskundervisningen.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Skolen er disse år optaget af, hvordan man kan styrke den æstetiske dimension i danskfaget, så kunstværker og litteratur ikke kun bliver repræsentationer for perioder. 

Tidligere i år opstartede Skoletjenesten, Statens Museum for Kunst og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole et nyt samarbejde, der skal styrke den sanselige, konkrete og meningsfulde danskundervisning, hvor eleverne laver analyser af værker med afsæt i konkrete sansninger og subjektive oplevelser. 

I samarbejdets første workshopforløb undersøgte to hold lærerstuderende og deres undervisere sammen med Nana Bernhardt fra SMK og Lise Sattrup fra Skoletjenesten, hvordan man analytisk kan arbejde med Guldalderen med afsæt i subjektive, æstetiske værkoplevelser.

Værkundersøgelser gennem roller

 

Lærerstuderende på SMK

Lærerstuderende på SMK

Her undersøger en gruppe engagerede studerende værket ”Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen” (1857) af P.C Skovgaard ud fra forskellige roller (dansklærere, teologer, dramaturger og biologer). En gruppe er biologer og er gået helt tæt på værket for at studere detaljerne. Efter de tre grupper har præsenteret deres analyser for hinanden, udbryder en af de studerende: ”Det her er virkelig godt, jeg var faktisk til eksamen i dette værk, men fordi jeg havde taget afsæt i en af de her gængse analysemodeller, havde jeg slet ikke fået så meget med som her. Fx havde jeg slet ikke lagt mærke til, at himlen fylder så meget af billedet.”

Affektive og subjektive billedanalyser

 

Lærerstuderende på SMK

De lærerstuderende undersøger det affektives rolle i billedanalyser, ved både at forholde sig til, hvad maleriet ”En såret dansk kriger” (1865) af Elisabeth Jerichau Baumann får dem til at føle, men også hvad det ikke får dem til at føle. Tre studerende fremfører en lille performance for deres medstuderende og nævner  bl.a. følelserne ”omsorg”, ”opgivenhed” og ”ikke glæde”. Efterfølgende kommenterer en studerende at, det at høre de medstuderendes præsentation foran værket, gjorde at de løbende selv analyserede og tolket værket undervejs. En anden studerende siger opsamlingsvist: ”Jeg kan godt mærke vi er på SMK, det er meget professionelt og godt – og tænk at så simple øvelser kunne os til at snakke så meget om et maleri.”

Kontakt

Nana Bernhardt Skoletjenesten

Nana Bernhardt

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
Tlf
25 52 71 92
Se profil
Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i