Museum Vestsjælland 2020-2021

Årsberetning Skoletjenesten Museum Vestsjælland 2020-21
Børn på Museum Vestsjælland
Nøgletal Museum Vestsjælland 2020-21

Skoletjenesten Museum Vestsjælland har i perioden juli 2020 til december 2021 haft særligt fokus på partnerskaber, dagtilbud og kulturelt medborgerskab i udstillingsarbejdet. 

Arbejdet med at fastholde og udvikle partnerskaber med grundskolen og de videregående uddannelser har fortsat været af stor betydning i dette skoleår. Der har desuden været fokus på at indgå et tættere samarbejde med de seks kommuner museet ligger i. Kommunernes arbejde med åben skole og åben dagtilbud er intensiveret, og Skoletjenesten Museum Vestsjælland arbejder målrettet på, at børn og unge kommer til at opleve værdien af deres lokalmuseer. Initiativerne spænder vidt fra fælles regionale projekter til individuelle udviklingsprojekter i kommunerne.  

På grund af museets omfattende geografi og emneområde har afdelingen i 2020-21 valgt at udbyde grundforløb i fastlagte uger, hvilket giver mulighed for, at flere elever kan deltage i et forløb. Museets fastansatte undervisere skal på denne måde bruge mindre tid på forberedelse og transport, men omvendt er der mindre fleksibilitet for lærerne i forhold til booking. Den nye struktur bliver løbende evalueret og tilpasset.  

MIG & MIN BY – kulturelt medborgerskab og børnehavebørn 

Afdelingens fokus på kulturelt medborgerskab har også haft stor betydning for tilgangen til udviklingsarbejdet med udstillings- og undervisningsprojektet MIG & MIN BY, som vi har stået i spidsen for. Projektet er et samarbejdsprojekt med Vardemuseernes læringsenhed samt to lokale børnehaver. På sigt skal yderligere otte lokalmuseer og tilsvarende børnehaver indgå i projektet. Børnehavebørn og pædagoger har været tilknyttet projektet fra starten og har igennem en række forskellige workshops bidraget til udstillingens temaer og genstande. Børnene har deltaget i tegneworkshops, grafisk facilitering, magasinbesøg, byvandringer med photovoice og GoPro samt opfølgende samtaler. Børnene har været med til at udpege de museumsgenstande, de synes kan noget helt særligt, og nogle af børnene har lånt deres ting ud til udstillingerne. Der er blevet arbejdet med kulturelt medborgerskab både i forhold til udstillingen, i forhold til den supplerende bog, og de materialer børnehaverne modtager, samt i forhold til museumsforløbene.  

Konger og trolde – partnerskab med børnehaver og kunstnersamarbejde

 

I et projekt under Sorø Kommune kaldet KulturKaptajner har Skoletjenesten Museum Vestsjælland deltaget i et partnerskabsforløb med fire børnehaver og en billedkunstner i efteråret 2020. Igennem projektet stiftede de ældste børnehavebørn bekendtskab med deres lokalhistorie og æstetiske læreprocesser. Igennem projektet var der en tæt dialog mellem pædagoger, kunstner og museum, hvilket i sidste ende gav børnene en oplevelse af et sammenhængende forløb. I første omgang var det museet, der skitserede nogle af de muligheder, der var i forhold til museets samling og byens historie. Herefter gav kunstneren og pædagogerne feedback. I koblingspunktet mellem kulturhistorie, kunstneriske processer og pædagogik blev temaet konger og trolde valgt. Efter en fælles brainstorming og forventningsafstemning arbejdede de tre faggrupper hver især videre med at udvikle pædagogiske aktiviteter, der talte ind i helheden. I efteråret 2021 er projektet blevet videreført, men målgruppen har denne gang været 0. klasse, hvilket har givet både nye udfordringer og nye muligheder i forløbet. Skoletjenesten Museum Vestsjælland har i efteråret 2021 desuden haft mulighed for at indgå i udviklingsarbejdet om en ny fast udstilling på Sorø Museum, som giver mulighed for at arbejde med temaet konger og trolde på nye måder i et børneperspektiv.  

 

Elevernes trivsel og fællesskaber

Det fokus, der er kommet på kulturelt medborgerskab i Skoletjenesten Museum Vestsjælland har generelt betydet en stigende opmærksomhed på det fællesskabsbefordrende samt det inkluderende og aktiverende. Herunder også oplevelse af medinddragelse og demokratisk dialog. Det har både ført til drøftelser i forhold til eksisterende forløb, men har også betydet, at der i forbindelse med nye forløb såsom børnehaveforløbene i udstillingen MIG & MIN BY, samt EDUlarp forløbet det særligt danske? har været en særlig opmærksomhed omkring kulturelt medborgerskab og herunder trivsel og fællesskab. Forløbet havets håndværkere på Holbæk havn er desuden blevet udbudt i efteråret 2021 som en del af en indsats for at styrke trivsel blandt børn og unge efter nedlukningen. 

 

Genåbningen

Nedlukningen i første halvår af 2021 betød at mange skoler ikke havde mulighed for at deltage i forløb med fysisk fremmøde eller fravalgte det. Selvom der var både digitale og fysiske forløb i første halvår af 2021, så har de fleste forløb i 2021 været partnerskabsforløb, også efter genåbningen. Det har været forløb igennem skolepartnerskaber, kommunale partnerskaber og et partnerskab med den ene lokale skole-kirketjeneste. I forbindelse med de sidste to års restriktioner har der været et ønske fra kommuner og skoler om at kunne tilbyde undervisning for udskolingen ude på skolerne. Det har i 2021 betydet at vi har afprøvet to nye formater for undervisning på skolerne dels med en historisk podcastworkshop dels med EDUlarp forløbet Det særligt danske? Genåbningen har betydet stor travlhed i skoletjenesten, både på grund af større undervisningsaktivitet, men også i forbindelse med at mange undervisningsindsatser er blevet sat på hold under nedlukningen, og er kommet i gang efter sommerferien. 

Kontakt

Marlene Kramm Skoletjenesten

Marlene Reinholdt Kramm

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Museum Vestsjælland
Tlf
41 37 92 53
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Museum Vestsjælland

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Museum Vestsjællands tidligere årsberetninger?