Museum Vestsjælland 2022

Årsberetning Skoletjenesten Museum Vestsjælland 2022
Elever på Museum Vestsjælland
Årsberetning Skoletjenesten Museum Vestsjælland 2022

De store linjer

Skoletjenesten på Museum Vestsjælland har i 2022 haft særligt fokus på partnerskaber og dagtilbud. Organisatorisk har der været en mindre ændring af Skoletjenesten, der giver en højere grad af specialisering. En af fuldtidsunderviserstillingerne er blevet til to deltidsstillinger, hvilket har muliggjort en specialisering inden for henholdsvis kunst og det specialpædagogiske område.

Arbejdet med at fastholde og udvikle partnerskaber med grundskolen og de videregående uddannelser har fortsat været af stor betydning i seneste  skoleår. Der har desuden været fokus på at indgå et tættere samarbejde med de seks kommuner, museet ligger indenfor. Kommunernes arbejde med åben skole og åben dagtilbud er intensiveret, og skoletjenesten på Museum Vestsjælland arbejder målrettet på, at børn og unge i denne udvikling også kommer til at opleve værdien af deres lokalmuseer. Initiativerne spænder vidt fra fælles regionale projekter til individuelle udviklingsprojekter i kommunerne.

Der har fortsat været fokus på kvalitetssikring og drift af Kulturbussen. Ligeledes er der også et stort arbejde forbundet med administration og koordinering. Skoletjenesten har også bidraget til udstillingsudviklingen, i forhold til at sikre anvendeligheden af udstillingerne målrettet  Skoletjenestens målgrupper.

MIG & MIN BY – samarbejde med lokalmuseer

Det fokus, der har været på kulturelt medborgerskab i Skoletjenesten på Museum Vestsjælland, har været udgangspunktet for vandreudstillingerne MIG & MIN BY og det tilhørende formidlings- og undervisningskoncept, som Skoletjenesten på Museum Vestsjælland er projektleder af. I 2022 har udstillingen været udlånt til henholdsvis Middelfart Museum, Kulturmuseum Øst, Roskilde Museum og Ringkøbing Museum. I forbindelse hermed har museerne skullet udvikle lokale tilpasninger til udstillingen med hjælp fra lokale børnehaver samt lokale forløb tilpasset byernes unikke historie. I den forbindelse  har Skoletjenesten på Museum Vestsjælland fungeret som projektpartner, der i større og mindre grad har hjulpet museerne med pædagogisk, didaktisk og praktisk tilrettelæggelse. Det har været et formål med projektet, at det skulle give museerne ny viden om børnehaver som målgruppe og klæde museerne på til at arbejde mere med børn på 4-6 år. Tilbagemeldingerne fra såvel Middelfart Museum og Roskilde Museum peger på, at denne forankring allerede er i gang med at finde sted. Museerne er blevet optaget af målgruppen og planlægger også fremadrettet at tænke målgruppen ind i deres udstillinger med den nye viden, de har fået om den.

Carmen Curlers -  drømmefabrikken og  performative metoder

I forbindelse med en ny udstillingssatsning på Kalundborg Museum, om dengang kvinderne indtog arbejdsmarkedet i 1960erne på den lokale fabrik Carmen Curlers, har Skoletjenesten igangsat et udviklingsarbejde. I relation til udstillingen bygger Skoletjenesten et supplerende undervisningslokale med reklamestudie, hvor udskolingselever kommer til at performe deres egne reklamefilm. Forløbet tager udgangspunkt i kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og de drømme, 1960ernes forbrugere var optaget  af i det spirende forbrugersamfund. I forløbet skal vi arbejde med forskellige performative teknikker, som giver eleverne en kropslig og reflekterende tilgang til stofområdet.

Kontakt:

Marlene Kramm Skoletjenesten

Marlene Reinholdt Kramm

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Museum Vestsjælland
Tlf
41 37 92 53
Se profil