Musikmuseet 2022

Årsberetning Skoletjenesten Musikmuseet 2022
Børn laver musik på Musikmuseet
Årsberetning Skoletjenesten Musikmuseet 2022

Store linjer i Musikmuseets skoletjenestearbejde

I 2022 har det pædagogiske arbejde på Musikmuseet haft fokus på emnerne leg og dannelse. Dette har været forankret i arbejdet på Musikmuseet samt arbejdet i det museale projekt PlayLab på Nationalmuseet. Derudover har fokus ligget på at driftssikre undervisningen på Musikmuseet med henblik på, at det kommende partnerskab mellem Skoletjenesten og Nationalmuseet vil fokusere på udviklingsarbejdet i  PlayLab-regi. Denne driftssikring har blandt andet drejet sig om etablering af oftere møder og faste mødestrukturer mellem UUA og studenterundervisere, projektansættelse af en studentermedhjælper (10 timer) til at varetage nogle driftsopgaver, uddelegering af ansvar i LegeKunstprojektet til studenterundervisere m.m. Da Musikmuseet i løbet af fyringsrunden i maj 2022 mistede 1 ud af 3 faste museumsmedarbejdere, har det også været nødvendigt at gentænke rammer og processer for museet samlet set.

Et fokus for 2022 har også været at skabe et solidt udgangspunkt for at sætte det nye partnerskab i gang. Partnerskabet fokuserer på det museale PlayLab på Nationalmuseet, og da dette projekt både er organisatorisk omfattende og eksperimenterende i sit udgangspunkt, har det været nødvendigt at såvel konkretisere og afgrænse partnerskabet i sit fokus, således at det er værdiskabende i begge organisationer.

Pædagogisk udvikling med fokus på leg

I 2022 har arbejdet i partnerskabet haft fokus på leg og leg som pædagogisk greb i det museale læringsrum. Det legende har tætte relationer til de kreative metoder, som allerede er udviklet på Musikmuseet. Samtidigt har det været muligt gennem det museale PlayLab at arbejde bredere med legen som omdrejningspunkt inden for det kulturhistoriske genstandsfelt og også i et bredere syn på museumsoplevelser. I det museale PlayLab er der arbejdet med at skabe modeller og redskaber for at skabe legende oplevelser, som samtidigt er blevet afprøvet og sammenstillet med den eksisterende praksis på Musikmuseet. Der er arbejdet med at overføre metoder på tværs, og dette fokus vil forsætte i partnerskabet for den kommende periode. Samtidigt er legen som omdrejningspunkt også blevet udforsket gennem deltagelse i projektet LegeKunst, hvor museet i partnerskab med en børnehave har samskabt forløb til børnehavebørn. I kraft af indsatsen har partnerskabet affødt viden og erfaringer omkring leg som pædagogisk redskab, som forventes udbygget og delt med netværk og sektoren i den kommende periode. Samtidigt har dette arbejde skabt grobund for hovedfokus for det kommende partnerskab 2023-25 med Nationalmuseet.

Pædagogisk udvikling med fokus på dannelse

I 2022 har Musikmuseets pædagogiske laboratorium haft fokus på dannelse som pædagogisk begreb. Begrebet har fyldt meget, bl.a. gennem drøftelser af legens rolle på museer, men også generelt i forhold til drøftelser af museers relevans og opgaver. Derfor har det været ønsket at undersøge begrebet ud fra en praktisk pædagogisk vinkel. Arbejdet har med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative undersøgelser udforsket mulige måder  at synliggøre denne lidt ”usynlige” kvalitet i museumsundervisningen. Gennem arbejdet er det blevet  tydeligt, at der både er muligheder for at synliggøre nogle forudsætninger for dannelsen, men dermed også at skabe rammer for, at dette område kan styrkes i museumsundervisningen. Undersøgelserne er afsluttet og vil i løbet af foråret blive formidlet i  mere konkrete produkter, som kan deles.

Kontakt:

Ulla Hahn Ranmar_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ulla Hahn Ranmar

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Musikmuseet
Tlf
41 20 62 71
Se profil