Nana Bernhardt

Nana Bernhardt Skoletjenesten
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
25 52 71 92

Arbejdsområder

 

 • Udvikling af undervisning på Statens Museum for Kunst for grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser
 • Afholdelse af kurser i museumspædagogik med fokus på dialogisk praksis og praktisk-æstetiske aktiviteter
 • Sikre sammenhæng mellem stærk kunstfaglighed og pædagogisk faglighed i udstillings- og samlingsarbejde på SMK
 • Kompetenceudvikling af personale

Faglig profil

 

 • Dialogbaseret undervisning
 • Kunstpædagogik
 • Museumspædagogik
 • Partnerskaber og praksisfællesskaber
 • Repræsentation og inkluderende processer

Udvalgte udgivelser

 

 • Praksisrefleksioner om dialogbaseret undervisning og kunst Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring 2020
 • Kunstmuseet som læringsrum Årbog, antologi om pædagogiske læringscentre (2016). Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
 • Museer og kulturinstitutioner som rum for kulturelt medborgerskab af Nana Bernhardt og Lise Sattrup i Sharing is caring: Koordinerede indsatser for deling og åbenhed i dansk museumskultur. Sanderhoff, M. (ed.). Statens Museum for Kunst
 • Dialogbaseret undervisning

Baggrund

 

Nana er mag.art. i kunsthistorie med speciale i den amerikanske kunstner Kara Walker og repræsentation af kulturel identitet og køn fra Københavns Universitet. Hun har siden 2007 været undervisnings- og udviklingsansvarlig på Statens Museum for Kunst, hvor hun med et team af kolleger stod for at gentænke museets undervisningspraksis og organisering af den daglige drift. Hun er medforfatter af bogen Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum i samarbejde med professor i pædagogik ved Bergen Universitet, Olga Dysthe og undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum. Line Esbjørn. Bogen er udkommet på dansk, norsk, spansk og engelsk. Nana er derudover en del af SMK’s arbejde med udstillinger og samlinger, hvor hun har ansvar for at indtænke det pædagogiske og dialogiske blik. Inden sin stilling på SMK var Nana ansat i tre vikariater i Skoletjenesten på henholdsvis Thorvaldsens Museum og i 2007 i Nikolaj Kunsthal i perioden 2002-2007.