Naturcenter Amager Strand 2020-21

Skoletjenestens årsberetning Naturcenter Amager Strand 2020-21
Børn undervises på Naturcenter Amager Strand
Nøgletal for Naturcenter Amager Strand 2020-21

Det forgangne år på Naturcenter Amager Strand har været præget af vinterens nedlukninger i forbindelse med corona. Det var nødvendigt med lidt omstillinger, så afdelingen kunne tage imod flere børn fra dagtilbud. Derudover lavede vi en række online undervisningsforløb, både åbne forløb på Facebook hvor mere end 4000 så med, og for klasser der bookede online undervisning, blandt andet mikroforskerforløb for indskolingsklasser. I foråret har vi indgået et partnerskab med Oehlenschlægersgades Skole om udeskoleundervisning. I forbindelse med deres ombygning og totalrenovering havde skolen behov for at tage en årgang væk fra skolen hver dag. Vi har i den forbindelse udviklet et udeskoleforløb over 18 uger med fokus på anvendt matematik, hvor vi står for undervisningen af alle indskolingsklasser én gang om ugen.

Naturcenteret i børnehaven

Vi har afsluttet projektet Naturcenteret i Børnehaven. I løbet af projektperioden har vi besøgt samtlige institutioner på Nørrebro og Bispebjerg, hvor vi har arbejdet med at gøre Natur, udeliv og science til en del af den pædagogiske hverdag i institutionerne. I forbindelse med projektet har vi udgivet en podcastserie i tre afsnit om arbejdet med science i dagtilbud, og der er udgivet en artikel på skoletjenesten.dk. Vi har givet pædagoger i institutionerne redskaber til at arbejde med science i hverdagen, men det har vist sig udfordrende at gøre science til en integreret del af hele institutionens liv. Vi fortsætter derfor arbejdet i institutioner på 35 matrikler i området, hvor vi flytter fokus over på den samlede institution i arbejdet med at gøre Natur, udeliv og Science til en del af den pædagogiske hverdag. Det nye projekt er støttet af Novo Nordisk Fonden og løber frem til udgangen af 2023.

Anvendt matematik

Anvendt matematik er et emne, der er gået igen i løbet af det sidste år. I efteråret udviklede og afholdt vi en række forløb på Ungdomsøen under overskriften Drømmenes Havn. Projektet var støttet af BUVM i forbindelse med genåbningen. Eleverne skulle udarbejde forslag til, hvordan havnen på Ungdomsøen kunne ombygges og give bedre adgang til vandet. I den forbindelse målte eleverne hele havneområdet op og byggede modeller af havnen i korrekte målestoksforhold.

I foråret afviklede vi forløbet Fortællinger om livet i havet, som er udviklet i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste. Her lavede vi puslespil af en finhval i størrelse 1:1, som blev brugt til en lang række opmålinger. I partnerskabet med Oehlenschlægersgades skole har vi også haft fokus på anvendt matematik i naturfag, både når der er blevet arbejdet med strandens planter, krible-krabledyr og livet i havet.

Kontakt:

Thomas Ziegler Jensen Skoletjenesten undervisningstilbud

Thomas Ziegler Larsen

Leder af Naturcenter Amager Strand
Tlf
30 59 55 76
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Naturcenter Amager Strand

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Naturcenter Amager Strands tidligere årsberetninger?