Naturcenter Amager Strand 2022

Årsberetning Skoletjenesten Naturcenter Amager Strand 2022
Børn på Naturcenter Amager Strand
Årsberetning Skoletjenesten Naturcenter Amager Strand 2022

Store linjer i skoletjenestearbejdet

Vi har i forbindelse med overførselssagen fået afsat ekstra midler fra Københavns Kommune og dermed fået mulighed for at udvide kapaciteten på Naturcenter Amager Strand med 50 %, således at flere skoler og dagtilbud kan undersøge strandens natur. Vi har haft en voldsom stigning i antallet af vuggestuer, der benytter vores tilbud, hvilket vi er rigtig glade for, men det betyder naturligvis, at der har været et fald i antallet af totale besøgende, da vuggestuegrupperne er meget små.

I starten af året udviklede vi et dagtilbudsmateriale i forbindelse med Forskningens Døgn, En verden af vand, hvor vi har kunnet trække på vores gode erfaringer fra Naturcenteret i Børnehaven og vores erfaringer med science pædagogik. Vi var med til at lancere materialet i foråret, der blev taget rigtig godt imod det, og det er blevet distribueret til dagtilbud i hele landet.

Vi har prioriteret at skabe kontakt til de skoler og dagtilbud i København og Frederiksberg, der ikke bruger os, da vi ønsker at nå ud til alle børn i de to kommuner. Der har ikke været organisatoriske ændringer.

Udvikling af materialet En verden af vand

Vi har i 2022 i forbindelse med Forskningens Døgn udviklet materialet, En verden af vand, som er udviklet til brug i dagtilbud med det formål at give børn mulighed for at undersøge og eksperimentere med vand. Materialet består af et hæfte til pædagogerne og en dug med forskellige tegninger af vand, som kan bruges til at tale med børnene om vand og dets egenskaber.

Brugen af En verden af vand i dagtilbud kan være en god måde at støtte børnenes læring og udvikling inden for science-området. Gennem forskellige øvelser og forsøg kan børnene få en forståelse af vandets egenskaber og dets betydning i vores verden. Dette kan bidrage til at styrke deres videnskabelige tænkning og problemløsningsfærdigheder samt være med til at udvikle deres interesse for science.

Brugen af En verden af vand kan også være med til at fremme en værdsættelse af vandet og dets betydning for vores hverdag. Børnene kan få en forståelse af, at vand er en vigtig ressource, som vi skal passe på, og at det spiller en central rolle i mange af de processer, der sker i naturen.

Naturcenter Amager Strand har i 2022 udviklet og afholdt kurser for Naturvejlederforeningen med fokus på at styrke arbejdet med science i mødet med dagtilbudsbørn. Som en afledt effekt af dette har vi også fået styrket vores praksis omkring faglig formidling, hvilket har været en stor succes. Som følge heraf vil Naturcenter Amager Strand også afholde flere kurser i 2023, herunder et kursus om børn og sprogtilegnelse i mødet med naturen.

Kontakt:

Thomas Ziegler Jensen Skoletjenesten undervisningstilbud

Thomas Ziegler Larsen

Leder af Naturcenter Amager Strand
Tlf
30 59 55 76
Se profil