Om Skoletjenesten
  • Museet for Samtidskunst Skoletjenesten undervisningstilbud
    Museet for Samtidskunst
    Museet for Samtidskunst er et lille kunstmuseum, midt i Roskilde by, der udstiller dansk og international samtidskunst. Her introduceres eleverne til samtidskunstens mange udtryksformer og tværfaglige emner. Gennem installationskunst, video- og lydkunst, performance og dokumentationsværker analysere og fortolker vi kunstnerens budskab. Hvilke metoder, arbejds- og undersøgelsesformer bruger han? Hvad vil han kommunikere? Diskussionen sættes i relation til aktuelle kulturelle og samfundsrelevante temaer som identitet, roller, magt, krop og regler. Vi arbejder dialogisk og i grupper med en række små opgaver og øvelser undervejs.

Danskundervisningen flyttede på museum

Ny video fortæller om Museet for Samtidskunsts gode erfaringer med undervisningsforløb, der skræddersys til den enkelte klasse.
Af
Line Weldingh, Skoletjenesten

I december havde 8. klasse på Absalons Skole i Roskilde fernisering på Museet for Samtidskunst. Ferniseringen var kulminationen på et længerevarende undervisningsforløb, et  partnerskab mellem museet og skolen i faget dansk, som undervisnings – og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten, Tine Seligmann, havde tilrettelagt i samarbejde med dansklærer Mia Rask Hansen.

Partnerskabsforløbet handlede om erindringer, og klassen besøgte museet fire gange i løbet af det halve år, forløbet stod på. Det var en del af projektet ”Lærende partnerskaber lokalt og på tværs af skole- og kulturområdet i Roskilde Kommune”, og tog udgangspunkt i klassens danskundervisning.

”Vi har vendt den vanlige proces på hovedet, sådan at lærerne er med fra starten af processen. På den måde understøtter vi, hvad de har brug for og tilrettelægger et forløb sammen”, fortæller Tine Seligmann om forløbet.

Eleverne er mere motiverede
Partnerskabsforløbet, der er beskrevet i nedenstående video, har været til gavn for både museets undervisningsafdeling og eleverne.

”Som undervisnings- og udviklingsansvarlig får jeg et bedre blik for, hvordan danskfaget kan tænkes ind på museet og hvordan udstillingen kan bruges danskfagligt. Og eleverne er bedre klædt på i forhold til, hvad de skal arbejde med. Det tror jeg gør, at de bliver mere motiverede for at være der. Vi skal ikke starte fra nul når de ankommer. Samtidig kan de bruge kunstværkerne som inspiration til at arbejde hjemme,” siger Tine Seligmann.

Museet har en fast partnerskabsaftale, hvor Absalons Skoles 8. klasser hvert år får undervisning på museet. Men det er også muligt for andre skoler og klasser at indgå et lignende partnerskabsforløb med Museet for Samtidskunst.

Kontakt Tine Seligmann på tine@samtidskunst.dk tlf. 46 31 65 74 for mere information om projektet.