Om Skoletjenesten
 • Hvad er din rolle som lærer Skoletjenesten undervisningstilbud
  En god afstemning af roller kan:
  - Understøtte arbejdsformer og pædagogiske metoder
  - Skabe sammenhæng mellem besøget og forløbet på skolen
  - Aktivere elevernes forforståelser undervejs
  - Give mulighed for dokumentation og vurdering af elevernes udbytte


  En national kortlægning fra 2016 viser, at 74 % af kulturinstitutionerne (enten ofte eller engang imellem) afstemmer forventninger med lærerne i forhold til deres rolle i undervisningen. Er du i tvivl om din rolle? Spørg underviseren, når du ankommer med dine elever, da det kan være forskelligt fra sted til sted, hvordan du bedst kan understøtte undervisningen.

Hvad er din rolle som lærer?

Lærerens rolle har stor betydning for elevernes udbytte, når de undervises uden for skolen. Men det er forskelligt fra sted til sted, hvordan man som lærer bedst understøtter undervisningen i et eksternt miljø.

Kulturinstitutionerne har mange gode og forskellige erfaringer med at være i dialog med lærere om involvering og roller under selve besøget. Fælles er en oplevelse af, at læreren spiller en betydelig rolle i forhold til elevernes læring.

I skoletjenesten er vi optaget af, hvordan lærernes pædagogiske og faglige viden om eleverne kan sættes i spil, så det understøtter læreprocesserne i de eksterne miljøer. Undervisningen vil ofte være forskelligt tilrettelagt, og netop derfor er dialogen vigtig. I nogle tilfælde er der en klar struktur for, hvornår og hvordan de faglige pointer skal falde. I andre tilfælde er der fokus på at forfølge og udforske de erfaringer, der opstår i nuet. Det kalder på forskellige lærerroller.

Afstemmer forventninger
En væsentlig erfaring fra de eksterne læringsmiljøer er at indgå en klar aftale om roller under selve besøget. Dialogen kan tages, når læreren ankommer, så det er aftalt, hvordan man som lærer bedst muligt kan sætte sine kompetencer i spil. Det kan være, at læreren opsamler eller oversætter pointer undervejs ud fra sit særlige kendskab til eleverne eller indgår i konkrete undervisningsopgaver som en ekstra ressource undervejs.

Aktivitet der smitter
Michael Gyldendal er undervisnings- og udviklingsansvarlig på Danmarks Tekniske Museum. Han har gode erfaringer med, at læreren under besøget er engageret og nysgerrig på også at lære noget nyt.

”Det smitter af på elevernes engagement, at de er ude at opleve noget sammen med deres lærer, som de kan arbejde videre med tilbage på skolen. Når lærerne er aktive, så bliver eleverne det også,” forklarer han og tilføjer, at den rolle ikke kræver en stor forberedelse forud for besøget.

"I skoletjenesten er vi optaget af, hvordan lærernes pædagogiske og faglige viden om eleverne kan sættes i spil, så det understøtter læreprocesserne i de eksterne miljøer."

Sammenhæng i undervisningen
Rollen som medunderviser har de oplevet positivt på Københavns Museum, hvor Sidsel Kirk er undervisnings- og udviklingsansvarlig. På museet ser de det som et samarbejde mellem den undervisningsansvarlige og elevernes egen lærer.

”Det fungerer rigtig godt, når læreren undervejs kommer med relevante, faglige indspark for at skabe sammenhæng og transfer tilbage til skolen,” siger Sidsel Kirk og tilføjer: ”Vi ser lærerne som en ressource i undervisningen, da det skaber de bedste forsætninger for, at eleverne lærer noget. Jeg er optaget af, at samarbejdet både omfatter det sociale og det faglige.”