Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Museum i Helsingborg sætter handlekraft på skemaet

Af
Marianne Bomgren
På Fredriksdal Museer och Trädgårdar i Helsingborg mødte museumspædagogerne mange elever, som var opgivende, når de tænkte på fremtiden. For at understøtte eleverne i positive handlinger, der skaber håb og engagement, valgte museet at fokusere på handlingskompetence i alle deres undervisningstilbud.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Hvordan får man eleverne til at tro på fremtiden og fokusere på problemløsning? På Fredriksdal Museer och Trädgårdar i Helsingborg er man kommet frem til at eleverne har brug for at blive styrket i deres handlingskompetence, når de undervises i bæredygtig udvikling.

”At arbejde med bæredygtig udvikling er noget som gennemsyrer hele vores virke. Begrebet handlingskompetence har vi haft med os længe, men først nu begyndte vi at tænkte på, hvordan vi med vores undervisning kan støtte elevernes udvikling hen imod at blive handlingskompetente individer,” siger pædagogisk leder på Fredriksdal Museer och Trädgårdar Karin Hjelmér.

Fokus på aktive handlinger

Frederiksdal Museer och Trädgårdar er et frilandsmuseum og har både natur og kulturarv i sin profil. Museet tilbyder omkring 20 undervisningstilbud til skoler med forskellige indgangsvinkler til økologisk, social og økonomisk bæredygtighed. Med tilbuddene får eleverne teoretisk baggrund og praktiske erfaringer om et bestemt tema, og lærerne har også mulighed for at ønske et særligt fokus i forbindelse med booking af et tilbud.

Men som noget nyt har det pædagogiske team besluttet sig for at supplere tilbuddene med eksempler på aktive handlinger, som kan bidrage til bæredygtig udvikling. Disse handlinger skal danne grundlag for refleksioner hjemme på skolen efter et besøg på museet. På den måde giver museet eleverne mulighed for at finde løsninger, tænke kritisk og udføre positive handlinger, der kan skabe håb og engagement. Ønsket er, at eleverne får mod og lyst til at ændre adfærd.

Ifølge det pædagogiske team på museet vil undervisningen i bedste fald hjælpe til at eleverne selv kommer på konstruktive handlinger og nye kreative ideer. Hvis det ikke sker, har de stadig noget konkret at diskutere, når de er tilbage på skolen, og børns kritiske spørgsmål i hjemmet kan også ændre voksenadfærd. 

Forskellige fagligheder var fordelagtige

”Det har også været en lærerig proces for os. Vi fandt ud af, at vi har et godt grundlag for bæredygtig udvikling i alle vores undervisningstilbud, men da vi skulle formulere handlinger, sad vi ofte fast i den gamle idé om, at vi skal formidle viden til eleverne. Men vi skulle jo gøre vores viden aktiv, og det var faktisk svært,” siger Karin Hjelmér.

Det pædagogiske team på Fredriksdal Museer och Trädgårdar kommer fra flere forskellige discipliner som arkæologi, biologi og etnologi, og arbejder gerne på tværs af emner. Åsa Hässlekvist er etnolog på museet og forklarer, at det var nemmere at finde handlinger inden for økologisk bæredygtighed end inden for social bæredygtighed.

”Men det at se på vores tilbud sammen med alle vores forskellige fagligheder gav os nye vinkler. Vi fik belyst vores tilbud fra forskellige sider, og samtidig fik vi i teamet et kompetenceløft gennem opgaven,” siger hun.

 

Oversat fra svensk af: Sofie von Mehren Prip 

Fredriksdal Museer och Trädgårdar

Alle Fredriksdal Museer och Trädgårdars undervisningstilbud er tilgængelige for danske skoleklasser. 

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i