Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Nyt naturcenter emmer af aktivitet

Af
Siska Rohr Harrebye & Anni Lundqvist
Både de indendørs faciliteter, stranden og klitterne blev i dag taget i brug, da politikere og initiativtagere sammen med interesserede borgere og skole- og børnehavebørn indviede det nye Naturcenter Amager Strand. To 0. klasser fra Kildevældsskolen og Lykkebo Skole samt en gruppe mindre børn fra den integrerede institution F/S ROSA var på besøg. De fangede smådyr i havet og samlede insekter, mens der blev klippet snore og talt om bæredygtigt byggeri og undervisning uden for skolen.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!
Indvielse af nyt naturcenter Skoletjenesten undervisningstilbud
Dagens talere klippede snoren over til det nye naturcenter.
Fra venstre: Gorm Gunnarsen, næstformand i Amager Strandpark I/S, Malene Barkhus, formand for Undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune, Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev, Børne- og Ungdomsborgmester, Københavns Kommune og Martin Hein, repræsentant for Amager Øst Lokaludvalg.
Bente Garbers, der har sin daglige gang på naturcenteret som undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten, ser til fra siden.

Mere end undervisning ved tavlen

Naturcenter Amager Strand ligger direkte på stranden - kun 500 meter fra metrostationen Øresund. Det er et nyt undervisningstilbud for daginstitutioner og skoler i København og Frederiksberg. Her lærer børnene årstidens planter at kende, de kan gå på stenjagt, fange dyr, kortlægge vinde og aflæse naturen.
Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester siger:

”Børn har brug for at kende verden uden for skolens fire vægge, og i Københavns Kommune lægger vi stor vægt på, at skolen skal være meget andet end lærerens undervisning ved tavlen. Naturcenter Amager Strand er et godt eksempel på de mange muligheder, de københavnske elever har for at få undervisning mange andre steder end i klasseværelset. Her kan eleverne lære om naturen i naturen, og det giver børnene et helt andet perspektiv på det at lære om f.eks. vind og vejr.”

 

Pia Allerslev Skoletjenesten undervisningstilbud
Pia Allerslev talte med eleverne fra en 0. klasse på Lykkebo Skole, som var til undervisning på naturcenteret.

Et bæredygtigt byggeri

Det nye byggeri på Amager Strand udmærker sig ved at være bæredygtigt med varme fra jordvarmeanlæg og solceller på taget. Centret er indrettet med tanke på området og livet i lokalmiljøet.

Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester siger:
”Byens grønne områder og naturen er afgørende for, at vi i disse år kan tiltrække mange nye københavnere. Derfor skal vi passe på den natur, vi har. Det er et fælles ansvar og starter med, at vi får en god forståelse for naturen, og hvor skrøbelig den er over for klimaforandringer, affald og udledning af spildevand, vi mennesker har ansvaret for. Med Naturcenter Amager sørger vi for, at de nye generationer lærer at sætte pris på naturen og dermed passe bedre på den.

Hvilket verdenshjørne blæser vinden fra?

Undervisningen tager afsæt i observationer og aktiviteter i naturen, og indenfor er der landskabsakvarier og vandborde, hvor man blandt andet kan undersøge krabber og andre smådyr fra havet. Forløbene er tilrettelagt, så de inspirerer og aktiverer børnene og samtidig understøtter skolernes læringsmål og daginstitutionernes læreplaner:

Poul Vestergaard, leder af Skoletjenesten siger:
”Børnene dykker ned i naturens fænomener på stranden, og vi oplever, at de er både nysgerrige og engagerede, når de deltager i undervisningen herude. Hvert forløb fokuserer på et emne eller begreb, fx vind. Gennem naturfaglige undersøgelser lærer de at aflæse vinden ved at betragte naturens tegn, og vi undersøger, hvordan vind kan bruges i vores hverdag. På den måde kombinerer vi leg, oplevelse og læring.”

Poul Vestergaard ved indvielsen af nyt naturcenter Skoletjenesten undervisningstilbud
Poul Vestergaard, leder af Skoletjenesten, glædede sig over, at naturcenteret nu er officielt indviet, og at skoleklasser og daginstitutioner allerede benytter sig af de mange undervisningstilbud, som centeret tilbyder.

Naturcenter Amager Strand

Naturcenter Amager Strand er resultatet af et tværgående samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Amager Strandpark I/S, Amager Øst Lokaludvalg. Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune v. Skoletjenesten står for den daglige drift i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Byggeriet er finansieret af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Amager Øst Lokaludvalg og Friluftsrådet har givet økonomisk tilskud.

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i