Designmuseum Danmark årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Designmuseum Danmark 2018-19
Børn modtager undervisning på Designmuseum Danmark

 Data fra Designmuseum Danmark. Hen som pdf ved at klikke på billedet.

Skoleåret 2018-19 har været præget af et højt aktivitetsniveau og en fuldt booket undervisningskalender. Ved skoleårets start fik Skoletjenesten Designmuseum Danmark bevilliget 45 Åben skole-forløb målrettet de københavnske grundskoler samt 10 Åben dagtilbud-forløb. Partnerskaber med flere skoler og med Frederiksberg Kommune blev evalueret og genetableret, og nye målgrupper og undervisningsforløb kom på dagsordenen.På det driftsmæssige plan har der været et gennemgående fokus på opkvalificering af eksisterende kerneforløb samt rekruttering, oplæring og supervision af 4 nye underviserne. Undervisningsforløbene er blevet skærpede og følger nu alle en didaktisk forløbsstruktur, der sikrer et fokus på det problem- og procesorienterede. Organisatorisk rykkede museets booking væk fra undervisningsafdelingen til fordel for en central placering på museet.I 2018-19 fortsatte vi den målrettede indsats mod lærere, der underviser i Håndværk og Design. Også gymnasiemålgruppen kom i fokus i forbindelse med udstillingen BAUHAUS #ITSALLDESIGN, hvortil vi udviklede et nyt undervisningsforløb. Lærerindsats

I efteråret 2018 afviklede vi for første gang et lærerkursus målrettet undervisere i Håndværk og Design.

Over 15 undervisningsgange fik 12 kursister opbygget en solid erfaring i det at arbejde med og facilitere en designproces. Kurset tog teoretisk og metodisk afsæt i ”design thinking”, som bl.a. indbefatter et målrettet arbejde med brugerrejsen, målgruppeanalyse og prototyping. Kurset var bygget op i tre moduler med tre forskellige gæstelærere (udøvende designere og fagpersoner) og vekslede mellem teori og praksis.

Kurset er en del af en større lærerindsats, der skal arbejdes målrettet med over de kommende år. Visionen er, at lærerholdet bliver et fast tilbud på lige fod med museets øvrige undervisningstilbud.  

I et lidt kortere format indgik Skoletjenesten Designmuseum Danmark i et samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Roskilde om udviklingen af et tværmusealt 1-dags inspirationskursus for lærere i faget Håndværk og design, der gerne vil knytte fagets kompetenceområder tættere sammen. Trods museernes forskelligheder er der begge steder fokus på formgivning. De forskellige tilgange, processer og metoder knyttet til formgivning vil derfor være et centralt omdrejningspunkt i kursets indhold. Kurset er tilrettelagt, så det foregår på begge museer, hvor de respektive udstillinger og værksteder vil danne ramme for en undervisning. Undervisningen vil blandt andet bestå af workshops, hvor der arbejdes med at udforske og afprøve metoder og processer i praksis.Partnerskab og projektopgave

I forbindelse med partnerskabet med Det Kongelige Vajsenhus er Skoletjenesten Designmuseum Danmark i gang med at udvikle et undervisningstilbud, der kan understøtte arbejdet med projektopgaven i grundskolen. Der er primært fokus på at fremme elevernes kreative og innovative kompetencer i forbindelse med at udvikle det produkt, som er et krav til den obligatoriske projektopgave. Det er tanken, at forløbet bygges op i tre trin med en progression i forhold til udskolingens tre klassetrin.

Det har været centralt, at produktet skulle ses som en mulig løsning af en problemstilling, og det var således oplagt at inddrage designprocesser i forløbet. Løsningerne har været af både forbyggende, foregribende og indgribende karakter og har bredt sig fra konkrete, fysiske produkter til digitale produkter og servicedesign. Udover at fremme de kreative processer har erfaringerne indtil videre vist, at forløbet har kvalificeret selve projektarbejdet, idet eleverne bevægede sig fra en redegørende tilgang til et emne til at arbejde mere projekt- og løsningsorienteret med en problemstilling og de berørte målgrupper.

Kontakt

Portræt af Laura Dolberg Elkjær

Laura Dolberg Elkjær

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Designmuseum Danmark
Tlf
22 63 61 23
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Designmuseum Danmark

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Designmuseum Danmarks' tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.