Designmuseum Danmark 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Designmuseum Danmark 2019-20
Elever beregner materialeforbrug til stolebetræk
Nøgletal fra Designmuseum Danmarks årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Textilskolen i Holte
  • Frederiksberg Kommune
  • Forlaget Gyldendal
  • Det Kgl. Vajsenhus
  • Skolen på Islands Brygge
  • Rødovre Kommune

Projekter:

  • Legekunst

 

2020 blev skelsættende for Designmuseum Danmark. Som konsekvens af corona, valgte museets ledelse i juni måned at afskedige 49 ud af museets 75 medarbejdere. Samtlige afdelinger på museet blev berørte. Alle undervisere og guider samt bookingmedarbejder blev afskediget, og afdelingens undervisningsansvarlige er pr. 1. juli 2020 den eneste, der er tilbage i museets undervisningsafdeling. Designmuseum Danmark har valgt at lukke ned og starte en stor renovering og ombygning, der skal fremtidssikre museets enestående, historiske bygningsramme. Det nye Designmuseum skal stå klar til at byde publikum velkommen primo 2022.    

 

Før corona ramte, var undervisningsafdelingen præget af et højt aktivitetsniveau og en fuldt booket undervisningskalender. Ved skoleårets start fik museets Skoletjeneste bevilliget 45 Åben Skole-forløb målrettet de københavnske grundskoler samt 10 Åben Dagtilbud-forløb. Partnerskaber og nye samarbejder blev etableret, og der blev oprettet og igangsat kurser for både Håndværk og Design-lærere og klubpædagoger. I efteråret 2019 blev der ansat en underviser i en 30-timers stilling med henblik på både drift af museets designværksted samt mindre udviklingsopgaver.   


 

Nye materialer og mødet med designeren

I august 2019 (gen)etableres samarbejdet med Skolen på Islands Brygge med en bevilling på 25.000 kr. fra Åben Skole, Københavns Kommune. Målgruppen er 5.-klasses Håndværk og Designhold, der over 5 dage skal arbejde med designprocesser og nye materialer. Det særlige ved projektet er, at designer Kathrine Bendixen inviteres med som gennemgående gæsteunderviser. Kathrine Bendixen er i forvejen aktuel på museet med sin gigantiske lysskulptur ”Inside Out” lavet af 100 meter tarme fra i alt 8 køer, der var en del af udstillingen ”Matters – rethinking materials”. Det står hurtigt klart, at mødet med Kathrine og hendes arbejdsmetoder er meget motiverende for eleverne. Kathrines metode går blandt andet ud på at undersøge og eksperimentere med naturlige materialer med henblik på at opdage materialets potentiale. Ved at lade undersøgelsen og processen fylde mere end et færdigt produkt skabes et mere åbent og præstationsfrit rum, som er vigtigt at kunne tilbyde børn og unge. Metoden med at nedtone ”produkter der dur” eller ”produkter der lykkes” til fordel for mere plads til den åbne designproces samt mødet med en ”rigtig” designer vil blive skrevet mere aktivt ind i museets reviderede pædagogiske profil i 20/21.   

 

Digitale eksperimenter

Under hjemsendelsen i foråret 2020 arbejdede vi blandt andet med, hvordan vi kunne overføre undervisningsafdelingens forløb (og museets øvrige tiltag) til en digital platform. Undervisningsforløbene på Designmuseum Danmark er kendetegnet ved hands-on-aktiviteter i vores designværksted, taktilitet og sanselighed. Hvordan kan man skabe digitale undervisningsforløb, der kan understøtte dette? 

Resultatet blev en række kreative øvelser målrettet børn og forældre i hjemmeskole. Øvelserne tog udgangspunkt i et tema og/eller materiale og havde fokus på designprocessen - med vægt på ide og inspiration. Brugerne tog godt imod øvelserne, og vi vil bruge forårets erfaringer til et videre, målrettet arbejde med det levende billede som en del af museets formidlings- og læringsstrategi. 

Kontakt

Portræt af Laura Dolberg Elkjær

Laura Dolberg Elkjær

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Designmuseum Danmark
Tlf
22 63 61 23
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Designmuseum Danmark

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Designmuseum Danmarks tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser.

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Designmuseum Danmarks undervisningstilbud