Arbejdermuseet 2020-21

Årsberetning Skoletjenesten Arbejdermuseet 2020-21
Børn på Arbejdermuseet
Nøgletal for Arbejdermuseet 2020-21

Coronasituationen satte store præg på afdelingens arbejde igen i år. Først og fremmest med at sikre at underviserne kom godt tilbage efter sidste års nedlukning og med at få undervisningsdriften op igen – hele tiden med løbende tilpasning til retningslinjer, aflysninger og sygemeldinger. Og da året gik på hæld, og den anden nedlukning var en realitet, fortsatte vi vores arbejde hjemmefra, indtil foråret bød på genåbning og tilbagevenden til en ny normal for både undervisere og elever.  

Efter sommeren vendte skolerne tilbage for fuld skrue, og i løbet af efteråret 2021 kom undervisningen tilbage på niveau med 2019. Vores undervisere har løbet stærkt, og vi har måttet ansætte nye undervisere for at følge med. I forlængelse af situationen har vi styrket dialogen med vores undervisere ift. daglig drift, arbejdsmiljø og tryghed i at gå på arbejde i en pandemi, hvor man møder mange børn hver dag.  

 

Situationen til trods har vi holdt liv i vores pædagogiske laboratorie omkring demokratisk pædagogik med fokus på undervisning i udstillinger. Vi har videreudviklet et nyt greb, vi kalder for ”handlingsspor”. Derudover har vi inddraget museets undervisere tidligt i udviklingsprocessen og fået værdifulde input til et nyt undervisningsforløb om aktivisme.  

 

Det turbulente år har også givet fordybelse til udvikling og tilgængeliggørelse af nye digitale læremidler på vores portal History to go!. Her har vi udviklet tre nye forløb og materialer, som kan bruges uafhængigt af et besøg på museet, og det sikrer dermed adgangen til Arbejdermuseets genstandsfelt uanset geografisk placering. De nye materialer blev lanceret lige inden skoleårets afslutning, og vi kommer til at følge brugen af dem.  

Aktivister holder demokratiet levende 

To gange har åbningen af udstillingen Aktivist været udskudt grundet Corona. Men da udstillingen endelig åbnede i foråret 2021, gik vi i luften med undervisningsforløbet Aktivister holder demokratiet levende. Undervisningen er målrettet udskoling og STX og foregår undersøgende efter aktivisters motivationer og handlinger. Gennem forløbet forholder eleverne sig ligeledes til deres egne handlinger, holdninger og grænser i et trygt demokratisk rum. Med udgangspunkt i forløbet og udstillingen har vi indgået partnerskaber, hvor vi har udviklet særlige workshops og forløb, som skal bruges til fordybelse og projektopgaver i det kommende skoleår. For første gang kan vi også tilbyde omfattende digitale ressourcer til forløbet, hvor alle film fra udstillingen er tilgængelige online sammen med et særligt materiale om brugen af erindringer fra radikale aktivister. Vi ser frem til at høste erfaringerne fra forløb, partnerskaber, workshops og digitale ressourcer.  

I efteråret 2021 fik vi midler til at udbyde forløbet Aktivister holder demokratiet levende som et trivselsforløb. Vi oplevede stor tilslutning hertil, og lærerne italesatte vigtigheden af at komme på tur for at ryste klasserne sammen igen efter et turbulent skoleår.   

Undervisning i praksis 

Udover det primære undervisningsforløb i Aktivist var efteråret 2021 fuld af forskellige former for aktivistisk undervisning. I partnerskab med Ingrid Jespersens Gymnasieskole har vi udviklet et projektopgaveforløb med udgangspunkt i Aktivist udstillingen, hvor eleverne er blevet inspireret og har arbejdet med sager i projektform, som de har fremlagt og præsenteret i udstillingen af tre omgange. EUX-elever fra Frederiksberg TEC har været til fire særlige workshops i deres faglige fokusuge omkring aktivisme i demokratiet og har bidraget med stærke holdninger og engagement i udstillingen. Sammen med FILM-X har vi udviklet et særligt workshopforløb, hvor elever i udskoling sætter deres egne sager på dagsordenen og med inspiration i udstillingen laver korte SoMe film. 

Udvikling af undervisning og udstillinger 

I vores pædagogiske laboratorie arbejder vi med at undersøge processerne omkring udvikling af undervisning i samspil med udvikling af udstillinger, hvor undervisningsafdelingen sidder med i projektgruppen, når der er nye udstillinger på vej. Således er vi i undervisningen med til at udvikle koncept for et helt nyt baggårdsmiljø, som skal hænge sammen med vores nuværende Børnenes Arbejdermuseum samt kommende faste udstillinger. Som følge af indsatsen i det pædagogiske laboratorie udvikler vi nu særskilte undervisningskoncepter i samspil med udviklingskoncepter for de kommende udstillinger, så vi sikrer synergi, pointer og rum for undervisningen gennem hele udviklingsfasen, og ikke først når en udstilling står færdig og klar til åbning.

Kontakt:

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil
Portræt af Galit Peleg

Galit Peleg

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet
Tlf
26 17 51 60
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Arbejdermuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Arbejdermuseets tidligere årsberetninger?