Arbejdermuseet 2022

Årsberetning Skoletjenesten Arbejdermuseet 2022
Elever på Arbejdermuseet, foto: Malthe Ivarsson
Arbejdermuseet årsberetning grafik

I kulissen har vi arbejdet på at udvikle fire kommende udstillinger og dertilhørende undervisningstilbud, samtidig med at den almindelige undervisning har kørt afsted. Så 2022 har haft et generelt højt aktivitetsniveau. Særligt har vi gjort en ekstra indsats for at dele vores viden og erfaringer omkring demokratisk pædagogik, som både definerer den måde, vi underviser på, men også den måde,  vi  organiserer os på Arbejdermuseet og udvikler nye undervisnings- og udstillingsprojekter.

Hvad er demokratisk pædagogik?

Demokratisk pædagogik er undervisning, hvor vi med pædagogisk opmærksomhed og handling forsøger at skabe et demokratisk undervisningsrum, hvor alle elever har mulighed for at deltage. Konkret kan det ske gennem måden, vi tilrettelægger og gennemfører undervisningen på. Her arbejder vi med dialog og inddragelse af elevernes input, så undervisningen bliver relevant og vedkommende, og med  variation af aktiviteter og handlinger, som tilgodeser at vi lærer og motiveres af forskellige ting. Ydermere handler det  om, at det stof, eleverne møder, åbner sig med en bred vifte af perspektiver, som de kan spejle sig i. Gennem undervisningen vil vi bidrage til at eleverne, i mødet med historien, får nye perspektiver på deres eget liv, samtiden og fremtiden -og at deres demokratiske selvtillid og handlekompetencer bliver styrket.

Hvorfor gør vi det?

Museet har til huse i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879, hvor arbejdere i generationer har mødtes og  trænet de evner, de skulle bruge for at skabe forandring i samfundet i kampen for bedre livsvilkår. Arbejdermuseets pædagogiske profil baserer sig på husets DNA, så undervisningen viderefører og aktualiserer bygningens immaterielle kulturarv. Derudover understøtter det folkeskolens formålsparagraf, hvis mål bl.a. er, at børn og unge udvikler erkendelse og fantasi, får tillid til egne muligheder samt forberedes til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 

Vigtig videndeling

Vores viden er intet værd, hvis ikke den kommer ud og lever. Derfor har vi lavet et vidensite målrettet lærere, undervisere og studerende. Her kan de finde redskaber, modeller, reportager fra demokratisk, pædagogisk undervisning og fordybe sig i film og podcast med praksisnære eksempler. Vidensitet udspringer af Arbejdermuseets undervisningsindsats omkring særudstillingen AKTIVIST, der stod på museet fra 2021-2022.

I 2022 afholdt vi en Masterclass om demokratisk pædagogik. Deltagerne var undervisningsmedarbejdere fra andre kulturinstitutioner, der sammen med en leder eller kollega, fik indsigt i Arbejdermuseets demokratiske pædagogiske arbejde og kunne arbejde med at udvikle deres egen praksis.

Deltagerne på Masterclass var særlig begejstrede for at få indsigt i den måde, vi er organiseret på, når vi udvikler nye undervisnings- og udstillingsprojekter. Derfor har vi  fået produceret fem korte podcasts, det udfolder organiseringsformen og det tværfaglige samarbejde på museet. Et helt nyt videnprodukt, som kan inspirere andre.

Kontakt:

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil
Portræt af Galit Peleg

Galit Peleg

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet
Tlf
26 17 51 60
Se profil