Den Blå Planet 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Den Blå Planet 2019-20
Elever hælder vand i akvarie
Nøgletal fra Den Blå Planets årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Tårnby Kommune
  • Dragør Kommune
  • Frederiksberg kommune
  • Ballerup kommune
  • Skolen på Amagerbro

 

Skoleåret 2019-20 startede med to (næsten) nye medarbejdere på posten som UUA og UUM i Skoletjenesten Den Blå Planet. Barsel og opsigelse betød en omrokering af formidlingsmedarbejderen, som blev ansat som fast UUM. Efter et år med en samlet pulje af timelønnede formidlere, blev der tidligt i skoleåret truffet en beslutning om at Skoletjenesten Den Blå Planet og formidlingsafdelingen skulle splittes op og have hver sine medarbejdere. Derfor har vi lagt særlig vægt på rekruttering og oplæring af 12 nye undervisere, som skal varetage den daglige undervisning  Den Blå Planet. Sideløbende har vi også fokuseret  at udforske vores potentiale for udvikling af tilbud til daginstitutioner. 

 

Undervisning til institutioner

På akvariet har vi ikke haft ligeså godt fat i vores yngste målgruppe, daginstitutionerne, som i grundskolerne. Derfor har det været oplagt at udforske dette områdes potentiale. UUA’en har haft fokus på at blive klogere på målgruppens specifikke behov, og hvad det kræver af pædagogiske evner som underviser at arbejde med denne målgruppe. Gennem deltagelse i en studiegruppe med fokus på målgruppen er det blevet mere tydeligt, hvilke didaktiske værktøjer og pædagogiske egenskaber, der kræves, når de yngste skal undervises. Det er tydeligt at daginstitutionerne agerer i en anden hverdag end skoleelever med udgangspunkt i de pædagogiske lærerplaner. Gennem studiegruppen blev det også tydeligt, hvor vigtige underviserne er i denne type undervisning. Deres iboende pædagogiske forståelse og evne til at møde børnene, hvor de er, er essentiel for et succesfuldt forløb. Vi påbegyndte udviklingen af et tilbud til daginstitutioner, som besøger akvariet på egen hånd. Det blev dog sat på hold af corona. 

 

Rekruttering, oplæring og pædagogisk kvalitetssikring hos nye undervisere

Opsplittet af timelønnede formidlere, betød at Skoletjenesten stod med et akut behov for nye undervisere. Det var nødvendigt at rekruttere 12 nye medarbejdere. Gennem en audition hvor hver kandidat havde fem minutter til at forholde sig til vores produkt og målgruppe, kunne vi udvælge dem, vi mente havde størst potentiale. Ved at rekruttere på den måde, kunne vi screene en stor gruppe ansøgere hurtigt og relativt præcist i forhold til deres opfattelse af arbejdet samt deres evner til at ”være på” foran en skolegruppe. Da vi ansatte så mange på én gang, havde vi en unik mulighed for at forberede de kommende undervisere ensartet og koncentreret. Vi afholdt ”bootcamp” over to dage, for at skabe en fælles forståelse for vores virke. Underviserne fik en gennemgående introduktion til skoletjenestens didaktiske og pædagogiske linje og viden om akvariets undervisningshistorik. Vi gennemgik, hvad vi på stedet betragter som god undervisning, og gav dem mulige værktøjer, de kan bruge, og træning heri. Udkommet var, at underviserne var meget strømlinede omkring, hvilke forventninger de havde til sig selv i undervisningen, samt en god forhåndsforståelse for den praksis, de skulle oplæres i. Oplevelsen var, at underviserne hurtigt blev fortrolige med at varetage undervisning og begyndte at reflektere over egen praksis. Vi har erfaret, at denne strømlining af indholdet i oplæringen giver større indsigt og hurtigere oplæring, hvorfor vi også fremover planlægger at oplære vores undervisere på denne måde. 

Kontakt

Tidligere årsberetninger fra Den Blå Planet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Den Blå Planets tidligere årsberetninger?

 

Elever læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Den Blå Planets undervisningstilbud