KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2019-20

Skoletjenestens årsberetning KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2019-20
Pige står med ryggen til kameraet og tegner
Nøgletal fra KØS's årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Køge Billedskole
  • Ishøj Kommune
  • Køge Bibliotek
  • Lokale børnehaver
  • Lokale skoler

Projekter:

  • Den usynlige by - workshop
  • Den usynlige by - materiale

 

Skoleåret 2019-20 har naturligvis været præget af corona, hvilket selvsagt har medført et fald i besøgende klasser. Men året har også budt på to særudstillinger med tilhørende nyudviklet undervisningsforløb og ansættelse af to nye undervisere. Starten af året gik derfor blandt andet med oplæring og indkøring. De to nye medarbejdere har ved udgangen af året været nødt til at forlade museet på grund af henholdsvis afbrudt uddannelsesforløb og graviditet.

Corona gav mulighed for at arbejde med den generelle udvikling i afdelingen mod flere permanente forløb med udgangspunkt i pædagogiske kunstmøder udenfor museet, for eksempel i byrummet. Driftsarbejdet blev indstillet, og det skabte rum til fordybelse i konkrete projekter og fokus på de lange linjer samt afdelingens pædagogiske profil, der er under udvikling. Der arbejdes på en fast forløbspakke, der med et antal nye forløb og et dækkende undervisningsmateriale skal tegne et billede af, hvad samtidskunst i offentlige rum er, og kan, med udgangspunkt i banebrydende værker og skelsættende kunstnere – både danske og internationale.

Perioden efter nedlukningen gav mulighed for at afprøve corona-justerede forløb med inddragelse af museets store forplads og store rum på 3. sal med Bjørn Nørgaards gobelinkartoner. Afdelingens faste forløbstilbud i gobelinerne blev justeret, så restriktioner som afstand og afspritning blev overholdt, hvilket resulterede i en mere gruppeopdelt undervisning og mere selvstændigt elevarbejde. Selvom det krævede et stort arbejde – både af den undervisningsansvarlig og underviserne – at ændre på forløbene på så kort tid, så var erfaringerne positive: Undervisningen forblev dynamisk og aktiverende og i nogle tilfælde endda mere end før.

 

Nyt undervisningsmateriale

I forbindelse med årets anden særudstilling om kunstneren Gordon Matta-Clark indgik afdelingen et partnerskab med ngo’en Turning Tables om to workshops og undervisningsmateriale om Matta-Clark. Samarbejdet var med Turning Tables’ fotografiske afdeling, og vi arbejdede på at give eleverne redskaber inspireret af Matta-Clarks fotografiske undersøgelser til at afdække et byrum under forandring og omsætte oplevelserne til personlige udtryk gennem fotografiet. Undervisningsmaterialet kan bruges fremadrettet, også efter udstillingen, som del af et permanent undervisningsforløb om Matta-Clark, der foregår på Refshaleøen i København.

 

Fast forløbspakke

Forløbspakken tager udgangspunkt i den viden og de erfaringer afdelingen gjorde sig i forbindelse med et tidligere forløb, der foregik på Københavns Hovedbanegård og i E-toget mellem København og Køge. Her arbejdede vi, ligesom under Gordon Matta-Clark-udstillingen, med pædagogiske kunstmøder kendetegnet ved ikke at være bundet op på et fysisk værk, men snarere kunstneriske metoder og et kunstnerisk ’blik’ til at undersøge den urbane kontekst. Formålet er at give eleverne nye perspektiver på den hverdagskulisse, de dagligt optræder i. Arbejdet med forløbspakken skal være med til at skærpe KØS’ pædagogiske praksis og profil.

Kontakt

Sofie Andreassen Skoletjenesten

Sofie Andreassen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Tlf
31561111
Se profil

Tidligere årsberetninger fra KØS

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten KØS' tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

KØS Museum for kunst i det offentlige rums undervisningstilbud