KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2020-21

Årsberetning Skoletjenesten KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2020-21
Børn på reffen
Nøgletal for KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2020-21

Corona har igen i år haft stor indvirkning på afdelingens aktiviteter. Undervisningen har været præget af nedlukning, restriktioner og afmeldinger fra skoler. Derfor er besøgstallet faldet noget. Til gengæld har det givet anledning til videreudvikling af vores praksis med udendørsforløb. Vores tilbud Den usynlige by med Gordon Matta-Clark, som foregår på Refshaleøen i København, har været populært, og forløbet er nu et fast undervisningsforløb, som tilbydes udskoling og gymnasier/HF.  

Derudover har museet arbejdet på højtryk på den udendørs udstilling Hummings i Køge by og natur, som åbnede ved indgangen til skoleåret 2021/22. Ved åbningen var det tilknyttede undervisningsforløb fuldt booket af lokale skoler i hele udstillingsperioden. Interessen hang dels sammen med et behov for udendørs forløb i en tid, hvor corona sætter begrænsninger for undervisningen, dels tidligere gode oplevelser med museet. Sådan beskrev lærerne det. Forløbet bygger på afdelingens solide erfaring med udendørs undervisning og på de kunstpædagogiske metoder, der kendetegner Skoletjenesten KØS.  

Ud af museet og ind i kunsten

 

I forløbet Den usynlige by med Gordon Matta-Clark er museets udstillingsrum skiftet ud med urbane offentlige rum, der ligner de steder, kunstneren Gordon Matta-Clark udforskede i sin kunst. Refshaleøen er kendetegnet ved forladte bygninger i forfald fuld af historier fra en fortid som skibsbyggeri og industrihavn. I stedet for konkrete værker bliver selve stedet objektet for elevernes undersøgelse, når de følger i kunstnerens fodspor ved at rette opmærksomheden mod stedets potentiale. De guides af underviseren, som instruerer dem i at kigge efter ’tomrum og mellemrum’, ’himmelrum og menneskerum’, ’glemte og gemte steder’. Et lille hæfte med en samling af kunstnerens fotografier viser, hvordan han indfanger alt dette, men det er op til eleverne selv at nå frem til en forståelse af de abstrakte begreber ved kropsligt at interagere med omgivelserne og undersøge dem. Vi arbejder således kunstpædagogisk med at gøre eleverne til kunstnere, der fotograferer, samtidig med at de involverer sig i en kunstners proces og metoder og får indsigt i kunstneriske principper for fotografering og det at ’se’ omgivelserne på en ny måde. Forløbet vil danne basis for den videre udvikling af en fast pakke af udedørs forløb, der ikke er hængt op på en specific udstilling, men udelukkende foregår i offentlige rum uden for museet.

Performance som pædagogisk grebI forbindelse med udviklingen af forløbet Fremtidsfornemmelser – en kunstrejse i Køge by og natur har fokus været på at give eleverne en forståelse for, hvad en performance i det offentlige rum er – samtidig med at ‘det performative’ bliver et pædagogisk greb. Eleverne skal selv erfare på egen krop, hvad en performance er. Værkmøderne er derfor bygget op omkring performative øvelser, der imiterer værkernes performative træk. Det vil ganske enkelt sige, at eleverne bruger deres kroppe og stemmer til at skabe små ’performances’, som samtidig skaber refleksionsbund for værkernes temaer og problematikker.  

 

Nyt fra efteråret 

I efteråret har afdelingen justeret nuværende forløb i forløbspakken til Bjørn Nørgaards gobelinkartoner og udviklet et nyt forløb til pakken. Der åbnes op for det nye forløb i starten af 2022, og det er udviklet som del af et samarbejde med en gruppe lærere fra Køge Gymnasium, som i 2022 vil arbejde med hekseforfølgelse. I den forbindelse er der et meget relevant værk på KØS, nemlig forfatter og kunstner Olga Ravns mindesmærke for de trolddomsanklagede kvinder i Køge (en bog). Værket vil indgå i det nye forløb udover Bjørn Nørgaards gobelinkartoner.  

Efteråret har også været en tid, hvor der blev samlet op på erfaringer med forløb og forløbsudvikling fra tidligere. Opsamlingen hænger sammen med et nyt projekt, der går ud på at lave et digitalt undervisningsmateriale, som klæder lærerne på til et besøg på KØS, og som giver dem metoder og konkrete øvelser til at arbejde med kunst i offentlige rum på skolen.  

Kontakt:

Sofie Andreassen Skoletjenesten

Sofie Andreassen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Tlf
31561111
Se profil

Tidligere årsberetninger fra KØS

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten KØS' tidligere årsberetninger?